Σύντομη Επεξήγηση για τη Δημιουργία και Εξέλιξη

του Ιστότοπου Κιατίπη

 

 Θα μπορούσα να πω ότι με την δημοσίευση το 2001, του Πρώτου Τόμου της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης (Ο.Κ.) και των Άρθρων και Επιστολών, έχει ολοκληρωθεί 

η Φάση Δημιουργίας του Ιστότοπου Κιατίπη (Kiatipis Website),

με την πιο απλή μορφή και με το πιο απλό του περιεχόμενο.

Με τη δημοσίευση το 2002 του Δεύτερου Τόμο της Ο.Κ., στην Τοποθεσία "Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση" (The Rational World Outlook), με τη δημιουργία της Τοποθεσίας "Τα Άλμπουμ" (The Albums) και με τη δημοσίευση των πρώτων φωτογραφιών και άλλων γραφικών, με τη δημοσίευση των πρώτων καταλόγων της Τοποθεσίας "Δικτυότοποι Τρίτων" (Οther WebSites) και με τη δημιουργία της Τοποθεσίας "Για την Αταξική Κοινωνία και την Άμεση Δημοκρατία" (For the Classless Society and the Direct Democracy), άρχισε και η Φάση της Ακτινωτής Εξέλιξης του Ιστότοπου μου.

Κατά τη συνεχιζόμενη φάση της ακτινωτής εξέλιξης του Δικτυότοπού μου, θα προσθέτω όλο και νέες Ιστοσελίδες με περιεχόμενο που θα αφορά όλο και διαφορετικές πτυχές της αντικειμενικής πραγματικότητας. Λ.χ. καθώς θα ολοκληρώνεται η γλωσσική επιμέλεια των επόμενων τόμων της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης, θα δημοσιεύονται ολόκληροι οι τόμοι στη Τοποθεσία "Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση", έστω κι αν δεν προηγηθεί η έκδοσή και κυκλοφορία τους σε έντυπη μορφή. Θα πρέπει ν' αναφέρω ότι έχει ήδη δημοσιευθεί ο Πέμπτος Τόμος της Ο.Κ. Στο μεταξύ θα σερφάρω στο Διαδίκτυο για να βρίσκω και επιλέγω Ιστότοπους (WebSites), που κατά τη γνώμη μου περιέχουν υλικό το οποίο θα ενδιέφερε τους επισκέπτες του Ιστότοπου μου. 

Ευελπιστώ ότι καθώς προχωρεί η ακτινωτή εξέλιξη του Δικτυότοπού μου, ο αναγνώστης θα μπορεί να βρίσκει όλο και περισσότερο υλικό που θα το βοηθά στην προσπάθειά του να διαμορφώσει μιαν ορθολογική αντίληψη για τις επιμέρους πτυχές της Αβιόσφαιρας, της Βιόσφαιρας και της Νοόσφαιρας.

Απώτερος σκοπός του Ιστότοπου Κιατίπη είναι να συμβάλει στη δημιουργία και εξέλιξη μιας αληθινής, μιας ορθολογικής κοσμοθεωρίας που αντιστοιχεί, πιστεύω, στα συμφέροντα της ανθρωπότητας καθώς αυτή μεταβαίνει από το επίπεδο οργάνωσης της ταξικής κοινωνίας στο ανώτερο επίπεδο, το επίπεδο οργάνωσης της αταξικής κοινωνίας.

Γι' αυτό σας συστήνω όπως επανέρχεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα στην τοποθεσία αυτή και όλο και κάτι το καινούργιο θα βρίσκετε.

Καλώ, όποιον επιθυμεί να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη των Ιστοσελίδων αυτών, όπως επικοινωνήσει μαζί μου.

Είμαι της γνώμης ότι θα κατανοήσετε καλύτερα το νόημα των κειμένων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες αυτές, αν τα φυλάξετε με συστηματικό τρόπο στο σκληρό σας δίσκο, και μετά τα διαβάσετε με την ησυχία σας είτε απευθείας από την οθόνη του υπολογιστή σας είτε τυπωμένα.

   

Χαμπής (Μπάμπης) Κιατίπης

01.06.2001

Τελευταία ενημέρωση: 26.01.2003