Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Τίτλος Σειράς: H Ορθολογική  Κοσμοθεώρηση

Συγγραφέας:  Χαμπής Κιατίπης

Όλα τα Κεφάλαια όλων των Τόμων

 

Τόμος Πρώτος

Εισαγωγή στην Ορθολογική  Κοσμοθεώρηση

 

Γραφικά Πρώτου Τόμου

Μέρος Πρώτο: Οντολογία

 

Κεφάλαιο  1.1:   Το Αντικείμενο της Οντολογίας

Ο Υλικός Κόσμος - Η Αντικειμενική Πραγματικότητα

Τα Άβια, τα Έμβια και τα Νοήμονα Όντα

Υποκεφάλαια:

1.1.1:  Ο Κόσμος, το Σύμπαν

1.1.2:  Η Αβιόσφαιρα

1.1.3:  Η Βιόσφαιρα

1.1.4:  Τα Βιοφυσικά συστήματα

1.1.5:  Η Νοόσφαιρα

Κεφάλαιο  1.2:   Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης

Αβιοσφαιρικά, Βιοσφαιρικά και Νοοσφαιρικά Συστήματα διαφορετικού μεγέθους και πολυπλοκότητας

Υποκεφάλαια:

1.2.1:  Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης

1.2.2:  Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Έμβιας Ύλης

1.2.3:  Τα Επίπεδα Οργάνωσης του Βιοφυσικού Περιβάλλοντος

1.2.4:  Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ανθρωπότητας

1.2.5:  Τα Μεγέθη των Υλικών Μορφών και Συστημάτων του Μικρόκοσμου και του Μακρόκοσμου

Κεφάλαιο  1.3:   Διαλεκτικές Πορείες Ανάπτυξης

Ακτινωτή πορεία εξέλιξης στο ίδιο επίπεδο οργάνωσης και

Ανοδική πορεία εξέλιξης από ένα επίπεδο οργάνωσης στο επόμενο,

πιο πολύπλοκο επίπεδο οργάνωσης

Υποκεφάλαια:

1.3.1:  Μπορούμε να μιλούμε για Φάση Δημιουργίας,

  για Φάση Εξέλιξης και για Φάση Καταστροφής του Σύμπαντος;

1.3.2:  Η Γενική Πορεία Ανάπτυξης της Ύλης και οι Επιμέρους ή Ειδικές Πορείες Ανάπτυξης

1.3.3:  Οι Επιμέρους και οι Ειδικές Πορείες Ανάπτυξης στο Ε.Ο. της Άβιας Ύλης

1.3.4:  Οι Επιμέρους και οι Ειδικές Πορείες Ανάπτυξης της Έμβιας Ύλης στη Γη

1.3.5:  Οι Επιμέρους και οι Ειδικές Πορείες Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων

1.3.6:  Η Πορεία Ανάπτυξης της Ανθρωπότητας

 

Μέρος Δεύτερο: Γνωσιολογία & Μεθοδολογία

     

Σύντομη Εισαγωγή στο Δεύτερο Μέρος

Κεφάλαιο  1.4:   Τα σήματα της αντανάκλασης

Υποκεφάλαια:

1.4.1:   Γενικά για τα Σήματα και τις Διαδικασίες της Αντανάκλασης

1.4.2:  Τα Αβιοτικά Σήματα της Αντανάκλασης

1.4.3:  Τα Βιοτικά Σήματα της Αντανάκλασης

1.4.4:  Τα Νοητικά Σήματα της Αντανάκλασης

Κεφάλαιο  1.5:  Το υλικο-ενεργειακό υπόστρωμα και οι μηχανισμοί της αντανάκλασης

Υποκεφάλαια:

1.5.1:  Τα Οργανισμικά Συστήματα στα Ανώτερα Ζώα

1.5.2: Το Νευρικό Σύστημα Γενικά

1.5.3: Η Αντίληψη στο Επίπεδο των Αισθήσεων

Κεφάλαιο  1.6:  Η Αντανάκλαση στα Νοήμονα Όντα

Υποκεφάλαια:

1.6.1:  Η Φάση Δημιουργίας και η Ανοδική Πορεία Εξέλιξης της Γλώσσας

1.6.2:  Το Φαινόμενο της Συνείδησης

1.6.3:  Το Αντικειμενικό και το Υποκειμενικό

1.6.4:  Η Διαλεκτική Διαμόρφωσης Ατομικής και Κοινωνικής Συνείδησης

1.6.5:  Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις και Ανταλλαγές

ανάμεσα στην Ατομική και την Κοινωνική συνείδηση

1.6.6:  Οι Διαλεκτικοί Τρόποι μετατροπής μέρους του περιεχομένου της Κοινωνικής συνείδησης

σε περιεχόμενο της Ατομικής συνείδησης

Κεφάλαιο  1.7:  Για την επίτευξη αντιστοιχίας ανάμεσα στο υποκειμενικό και το αντικειμενικό

Εισαγωγή:

"Αντί-Ντύριγνκ" του Φρίvτριχ Έvγκελς (Απόσπασμα από το Πρώτο Κεφάλαιο)

Υποκεφάλαια:

1.7.1:  Ο ορθολογικός τρόπος θεώρησης, νόησης και ερμηνείας του κόσμου

1.7.2:  Μια Πορεία Ανάπτυξης - ως μορφή κίνησης της ύλης που είναι -

 κατανοείται και περιγράφεται με τη Διαλεκτική Λογική

1.7.3:  Τα αντίθετα σε διαλεκτικές σχέσεις αλληλεξάρτησης και ετεροκαθορισμού.

1.7.4:  Αντιθετικές Κινήσεις

1.7.5:  Προμορφές ->Μορφές -> Μεταμορφές

Κεφάλαιο  1.8:  Συνοπτικά ορισμένες αντιλήψεις και θέσεις μας

Υποκεφάλαια:

1.8.1:  Για το Σύμπαν, την Αβιόσφαιρα και τα αβιοσφαιρικά.

1.8.2:  Για τη βιόσφαιρα και τα βιοσφαιρικά.

1.8.3:  Για τη Νοόσφαιρα, την κοινωνία και τα ανθρώπινα

Μέρος Τρίτο: Ο Σκοπός

Κεφάλαιο  1.9:    Ο Σκοπός για τον οποίο γράψαμε την Ορθολογική Κοσμοθεώρηση.    

 

 

Τόμος Δεύτερος

Κοσμολογία

Γραφικά Δεύτερου Τόμου

Μέρος Πρώτο: Οι Κοσμολογικές αντιλήψεις του παρελθόντος

Περιεχόμενα, Πίνακες γραφικών και αρτικόλεξα

Λίγα Λόγια για την "Κοσμολογία"

 

 

 

Η «Εισαγωγή» στο βιβλίο του Φρίντριχ Ένγκελς «Διαλεκτική της Φύσης»

Κεφάλαιο  2.1   Ο Σύμπας Κόσμος -Ο Κόσμος ως ολότητα

Σύντομη αναφορά στη διαχρονική προσπάθεια των ανθρώπων να διαμορφώσουν αληθινές αντιλήψεις για τον κόσμο

Κεφάλαιο  2.2   Το Θεμελιώδες Πρόβλημα της Συνείδησης (ΘΠΣ)

Υποκεφάλαια:

2.2.1:  Η Διατύπωση του Προβλήματος.

2.2.2:  Η λύση του ΘΠΣ από τη Μυθολογία και τη Θρησκεία.

2.2.3:  Οι λύσεις που δίνουν στο ΘΠΣ οι δύο αντίθετες φιλοσοφίες: ο Υλισμός και ο Ιδεαλισμός.

2.2.4:  Η λύση του ΘΠΣ από την Κοσμολογία και την Θεωρητική Φυσική.

Κεφάλαιο  2.3   Φιλοσοφικές και Επιστημονικές Αντιλήψεις για την Ύλη και την Κίνηση

Σύντομη Εισαγωγή

Υποκεφάλαια:

2.3.1:     Σύγχρονες Αντιλήψεις για την Ύλη και την Κίνηση στην Υλιστική Διαλεκτική φιλοσοφία.

2.3.2:     Σύγχρονες Αντιλήψεις για την Ύλη και την Κίνηση στην Επιστήμη για τη Φύση.

2.3.3:     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Φρ. Έvγκελς: «Οι Βασικές Μορφές της Κίνησης».

Μέρος Δεύτερο: Οι Δικές μας Κοσμολογικές αντιλήψεις

Κεφάλαιο  2.4 Η Δική μας Αντίληψη για το Σύμπαν

Η δική μας Θεμελιώδης Κοσμολογική Αρχή

Εισαγωγή

Υποκεφάλαια:

2.4.1:           Η Ουσία της Έννοιας του Όρου Σύμπαν.

2.4.2:           Ο Χώρος: Η θεμελιώδης μορφή ύπαρξης της ύλης.

2.4.2.1:         Είναι ο Συμπαντικός Χώρος Άπειρος ή Πεπερασμένος;

2.4.2.2:         Υπάρχει Απόλυτα Άδειος Χώρος; (υπάρχει το λεγόμενο κενόν;)

2.4.2.3:         Διαστέλλεται και Συστέλλεται ο Συμπαντικός Χώρος;

2.4.2.4:         Η σχετικότητα του άδειου χώρου σε σχέση με το χρόνο.

2.4.3:           Υλικές Οντότητες: Το Περιεχόμενο του Συμπαντικού Χώρου.

2.4.4:           Η Κίνηση: Ο τρόπος ύπαρξης της ύλης.

2.4.4.1:         Κίνηση σε ευθεία και σε καμπύλη τροχιά.

2.4.4.2:         Η Αντίθεση ανάμεσα στη Σχετική Κίνηση και στη Σχετική Ηρεμία

                        και η Αντίθεση ανάμεσα στην Ενέργεια και τη Μάζα.

2.4.5:           Η Έννοια της Διάρκειας και

                        η Αντίθεση ανάμεσα στη Σταθερότητα και τη Μεταβλητότητα

                        και ανάμεσα στη Μονιμότητα και την Προσωρινότητα.

2.4.5.1:         Ο Χρόνος: Το μέτρο μέτρησης της Διάρκειας της Ύπαρξης,

                       της Κίνησης και της Ακολουθίας των Συμβάντων.

2.4.5.2:        Η έννοια του Χρόνου μας βοηθά να κατανοούμε τις Πορείες Ανάπτυξης.

Κεφάλαιο  2.5  Σύνθετες και Στοιχειώδεις Υλικές Οντότητες

Υποκεφάλαια:

2.5.1:      Γενικά για τις Υλικές Οντότητες.

2.5.2:      Οι σύνθετες Υλικές Οντότητες, ως Ανοιχτά<=>Κλειστά Συστήματα.

2.5.2.1:    Ολοκληρωμένα και Μη ολοκληρωμένα Συστήματα.

2.5.3:      Γενικά για τη Δομική Συγκρότηση της Άβιας Ύλης

                  σε Μικροκοσμικό (ΜιΕΟ) και σε Μακροκοσμικό (ΜαΕΟ) Επίπεδο Οργάνωσης.

2.5.4:     Υπάρχουν Απόλυτα Στοιχειώδεις Υλικές Οντότητες;

2.5.5:     Η Διαλεκτική Αντίθεση Ανάμεσα στο Στοιχειώδες και στο Σύνθετο.

2.5.6:     Η δική μας απάντηση στο ερώτημα:

                 Ποιό μπορεί να είvαι τo κριτήριo τoυ στoιχειώδoυς;

Κεφάλαιο  2.6  Ποιό πρέπει να είναι το αντικείμενο της σύγχρονης Κοσμολογίας;

Μέρος Τρίτο: Σύγχρονα Κοσμολογικά Μοντέλα

Κεφάλαιο  2.7  Η υπόθεση για τη «Μεγάλη Έκρηξη»

Το Επικρατούν Κοσμολογικό Μοντέλο (ΕΚΜ)

Σύντομη Εισαγωγή

Υποκεφάλαια:

2.7.1:           Σύvτoμη Αvαφoρά στη Δημιoυργία και Εξέλιξη τoυ ΕΚΜ.

2.7.2:           Οι Βασικές Κoσμoλoγικές Αρχές τoυ ΕΚΜ.

2.7.3:           Πρότυπα Εκλαϊκευμένης Εκδοχής του ΕΚΜ.

2.7.3.1:        Εκλαΐκευση του ΕΚΜ από τον P. Atkins.

2.7.3.2:        Εκλαΐκευση του ΕΚΜ από τους TIME-LIFE.

2.7.4:           Η «Επιστημονική» Εκδοχή του ΕΚΜ.

2.7.4.1:         Η Υποτιθέμενη Φάση Δημιουργίας του Σύμπαντος με μια

                         Μεγάλη Έκρηξη ή αλλιώς με ένα Μεγάλο Κρότο.

2.7.4.1.1:     Το «Κβαντικό Κενό» και οι Θεμελιώδεις Δυνάμεις.

2.7.4.2:        Η Εξέλιξη τoυ Σύμπαvτoς σύμφωνα με την «επιστημονική» εκδοχή του ΕΚΜ.

Κεφάλαιο  2.8  Μη  Επικρατήσαντα    Κοσμολογικά Μοντέλα.

Υποκεφάλαια:

2.8.1:       Η Θεωρία της «Σταθερής Κατάστασης»

(The Steady State Theory)

2.8.2:       Θεωρία τoυ «Πλασματικoύ Σύμπαvτoς»

(Plasma Universe Theory)

2.8.2.1:     «Τo Κoσμoλoγικό Εκκρεμές» - τoυ Àlfvén.

2.8.2.2:      Το Μοντέλο Πυροτεχνημάτων.

Παράρτημα Η σκέψη του Αναξίμανδρου

Παράρτημα στο Δεύτερο και τον Τρίτο Τόμο της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης

Η Ιστορία του Σύμπαντος Οι έξι "ημέρες" της Δημιουργίας, του Λευτέρη Οικονόμου

Για Περαιτέρω Μελέτη

 

 

Τόμος Τρίτος

Η Αβιόσφαιρα Γενικά

 Οι Άβιες Υλικές Μορφές και

οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας ύλης

 

Γραφικά Τρίτου Τόμου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή στον Τρίτο Τόμο

 

Κεφάλαιο 3.1    Σύγχρονες φιλοσοφικές αντιλήψεις για τις άβιες υλικές μορφές στο ΜιΕΟ της Άβιας ύλης 

3.1.1      Ο Διαλεκτικός Τρόπος αντίκρισης των Μικροκοσμικών Μορφών.

3.1.2      Διαλεκτική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ συνέχειας και ασυνέχειας, όσον αφορά τις διάφορες πορείες ανάπτυξης 

3.1.3      Τα Επιμέρους Επίπεδα Οργάνωσης (ΕΕΟ) του Μικροκοσμικού Επιπέδου Οργάνωσης (ΜιΕΟ) της Άβιας Ύλης 

3.1.4      Φιλοσοφικές αντιλήψεις για την ύλη, τη μάζα και την ενέργεια.

3.1.4.1      Σωματίδια Ύλης (φορείς μάζας) και Σωματίδια Πεδίου (φορείς ενέργειας)

3.1.4.2      Κβάντα ή Μποζόνια ή σωματίδια ενέργειας 

3.1.4.3      Θεμελιώδεις Δυνάμεις ή Αλληλεπιδράσεις και οι φορείς τους 

3.1.5      Οι σύγχρονες επικρατούσες αντιλήψεις για τη δόμηση της ύλης στο ΜιΕΟ.

3.1.6      Οι σύγχρονες επικρατούσες αντιλήψεις για τα Σωματίδια Μάζας και η Ταξινόμηση τους σύμφωνα με το Καθιερωμένο Μοντέλο ή Πρότυπο.

3.1.6.2      Τα Κoυάρκ (Quarks) και οι σύνθετε μορφές που σχηματίζονται απ’ αυτά.

 

Κεφάλαιο 3.2    Προβληματισμοί για τα Σωματίδια και Ερωτήματα που απαιτούν απάντηση 

3.2.1      Θέμα μεθόδου σκέψης 

3.2.1.1      «Στα σύvoρα τoυ άγvωστoυ» 

3.2.2      Προβλήματα που πηγάζουν από τον τρόπο ταξινόμησης των σωματιδίων 

3.2.3      Προβληματισμοί των επιστημόνων του CERN όσον αφόρα τη δυνατότητα επιβεβαίωσης ορισμένων θεωρητικών προνοιών του ΕΚΜ με πειράματα στο Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (ΜΕΑ)

3.2.3.1      Τα ερωτήματα των επιστημόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

 

Κεφάλαιο 3.3    Η Θεμελιώδης Αντίθεση της Ύλης και συναφή θέματα 

3.3.1      Προβληματισμοί για τη δόμηση (εσωτερική οργάνωση) και τη λειτουργικότητα των άβιων υλικών μορφών 

3.3.1.1      Πώς, θεωρητικά, δύο Απόλυτα Στοιχειώδη Σωματίδια σχηματίζουν το πιο απλό σύνθετο στοιχειώδες σωματίδιο 

3.3.1.2      Πού και πώς συντελείται η δόμηση των μικροκοσμικών μορφών που ανήκουν στο Ε.Ο. των στοιχειωδών σωματιδίωv;

3.3.2.      Με ποιούς τρόπους εκδηλώνεται η θεμελιώδης αvτίθεση της ύλης;

3.3.2.1      Τα Απόλυτα Στοιχειώδη Ποσά Ύλης-Ενέργειας (Α.Σ.Π.Υ-Ε) χωρίς μάζα ηρεμίας, αλλά με μόνο ενέργεια.

3.3.3      Το μέγιστο όριο ταχύτητας: αντικειμενικό κριτήριο πλήρους (ολοκληρωτικής) αποσύνθεσης των υλικών μορφών 

3.3.3.1      Αφανισμός ή «εξαΰλωση» λόγω επιτάχυvσης μέχρι το μέγιστο όριο ταχύτητας 

3.3.4      Η Μετατροπή με Άλμα της Μάζας σε Ενέργεια και αντίστροφα  Εκμάζωση [«Εξαΰλωση» ή Αφανισμός] και Δίδυμη Γένεση 

3.3.5      Ισοδυναμία ΜάζαςóΕνέργειας; ή η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη μάζα και την ενέργεια 

3.3.6      Μπoρεί v' αλλάξει η ταχύτητα τoυ φωτός;

3.3.7      Ο Αιθέρας: Υπάρχει; Ναι ή Όχι; Αν ναι τι ακριβώς είναι; Πώς νοείται με βάση εννοιολογικούς όρους της φυσικής;

3.3.7.1      Το πρόβλημα όμως παραμένει πάντοτε το ίδιο: Αν υπάρχει, τι είναι ακριβώς ο αιθέρας;

3.3.8      Ένα ερώτημα για προβληματισμό: Μήπως το Φως υπάρχει μεταξύ Γεγονότων;

3.3.9      Κβαντομηχανική: Πλάνη ή Πραγματικότητα;

3.3.9.1      Φωτειvά κύματα (σελ. 19)

3.3.9.2      Φωτόvια 

3.3.10     Η Φυσική σήμερα 

3.3.10.1     Η κρίση στη Φυσική – Του Jim D. Bourassa 

3.3.11     Ένα σύντομο χρονικό των πειραμάτων για τα στοιχειώδη σωματίδια 

 

Κεφάλαιο 3.4    Τα πιο κατανοητά επίπεδα οργάνωσης του Μικρόκοσμου 

3.4.1      Το Επίπεδο Οργάνωσης των Πυρήνων των Χημικών στοιχείων 

Ατομικός Πυρήνας 

3.4.2      Το Επίπεδο Οργάνωσης των Ατόμων των Χημικών Στοιχείων 

3.4.2.1      Μια σύντομη ιστορία της γνώσης των Ατόμων των Χημικών Στοιχείων 

3.4.3      Το Επίπεδο Οργάνωσης των Χημικών Ενώσεων (μορίων και κρυστάλλων)

 

Κεφάλαιο 3.5    Πορείες Ανάπτυξης στο Ε.Ο. της Άβιας Ύλης, σύμφωνα με το Επικρατούν ή Καθιερωμένο Κοσμολογικό Μοντέλο 

3.5.1      Μπορούμε να μιλούμε για Φάση Δημιουργίας, για Φάση Εξέλιξης και για Φάση Καταστροφής του Σύμπαντος;

3.5.2      Τα Τρία Στάδια της Εξέλιξης του Σύμπαντος, σύμφωνα με Κοσμολόγους του ΕΚΜ  

3.5.2.1      Το Πρώτο Στάδιο Εξέλιξης του Σύμπαντος 

3.5.3      Θα έχει τέλος ή όχι η Εξέλιξη του Σύμπαντος;

 

Κεφάλαιο 3.6 Μια Γενική και Ειδικές Πορείες Ανάπτυξης 

3.6.1      Εισαγωγή στην ορθολογική αντίληψη για ύπαρξη αντιθετικών πορειών ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης της Αβιας Ύλης 

3.6.2      Η Γενική Πορεία Ανάπτυξης της Ύλης.

Μια πορεία ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ύλης - από το πιο απλό στο πιο περίπλοκο -

3.6.3      Οι Ειδικές Πορείες Ανάπτυξης στο ΕΟ της Άβιας Ύλης 

3.6.4      Η διαλεκτική αντίθεση ανάμεσα στην Ελεύθερη και τη Δεσμευμένη κατάσταση 

3.6.5      Σχετικά με τη Δομική Συγκρότηση (εσωτερική οργάνωση) και τις Μορφές Ενέργειας των Άβιων υλικών μορφών 

3.6.6      Η διαλεκτική αντίληψη για τις πορείες ανάπτυξης των μικροκοσμικών μορφών 

3.6.7      Η Ακτινωτή Εξέλιξη στο ΕΟ των Πυρήνων και η Ανοδική Εξέλιξη από το ΕΟ των Πυρήνων στο ΕΟ των Χημικών Στοιχείων 

Η φάση δημιουργίας των ατόμων των ελαφρών ή απλών χημικών στοιχείων 

3.6.8      Ακτινωτή Εξέλιξη στο ΕΟ των Χημικών Στοιχείων και η Ανοδική Εξέλιξη από το ΕΟ των Χημικών Στοιχείων στο ΕΟ των Χημικών Ενώσεων - Η φάση δημιουργίας των απλών μορίων 

Το Πέρασμα της Ύλης από την Πλασματική στη Μαγματική Κατάσταση και απ’ εκεί στη στερεά, την υγρή και την αέρια κατάσταση.

Κεφάλαιο 3.7    Οι υλικές μορφές και συστήματα στο Μακροκοσμικό Επίπεδο Οργάνωσης της Ύλης 

3.7.1      Εισαγωγή στοΈβδομο Κεφάλαιο 

3.7.2      Η οργάνωση των Μικροκοσμικών Μορφών στο Μακροκοσμικό Επίπεδο Οργάνωσης της Άβιας Ύλης (ΜαΕΟ)- γενικη θεώρηση -

3.7.3      Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην πορεία ανάπτυξης των μικροκοσμικών μορφών και στην πορεία ανάπτυξης των μακροκοσμικών μορφών.

3.7.4      Από τα νεφελώματα στ' αστέρια και αντiστροφα 

3.7.4.1      Μεσοαστρικά νεφελώματα 

3.7.4.2      Μοριακά νεφελώματα και σχηματισμός άστρων 

3.7.4.3      Θερμοκρασίες και φάσεις της μεσοαστρικής ύλης 

3.7.5       Η φάση δημιουργίας και η πορεiα ανάπτυξης των γαλαξιών 

3.7.5.1      Οι γαλαξίες σύμφωνα με τους επιστήμονες 

Διευθύνσεις Ιστότοπων 

Σημειώσεις 

 

 

Τόμος Τέταρτος

 Η Αβιόσφαιρα Ειδικά

Η Ειδική Φάση Δημιουργίας και η Πορεία Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και

ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού πλανήτη.

Η Ανοδική Πορεία Εξέλιξης από το Ε. Ο. της Άβιας Ύλης στο Ε. Ο. της Έμβιας Ύλης.

 
 

Κεφάλαιο 4.1:

Η ΦΑΣΗ ΔΗΜIΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥ ΗΛIΑΚΟΥ-ΠΛΑΝΗΤIΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑI Η ΕΜΦΑΝIΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ.

4.1.1  Για τηv επικρατoύσα αvτίληψη όσov αφoρά τη Φάση Δημιoυργίας τoυ Πλαvητικoύ μας συστήματoς.

4.1.2  Τo στάδιo ή η φάση σχηματισμoύ τωv Πλαvητέσιμαλς ή Αστερoειδώv.

4.1.3  Τo στάδιo ή η φάση σχηματισμoύ τωv Πρωτoπλαvητώv.

4.1.4  Πρoβληματισμoί όσov αφoρά τη Φάση Δημιoυργίας της Γης ως Πλαvήτη.

          Τo πρόβλημα της πρoέλευσης τoυ μάγματoς, και τo πρόβλημα καθoρισμoύ της ηλικίας της Γης.

4.1.5  Οι επιδράσεις τoυ ΕΚΜ στις αvτιλήψεις τωv βιoλόγωv.

 

Κεφάλαιο 4.2:

Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ.

        Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡIΩΝ ΚΑI ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ.

4.2.1  Η πoρεία αvάπτυξης τωv Μoρίωv στη Γη, πρoς δύo κατευθύvσεις.

4.2.2  Η κατεύθυvση της αvάπτυξης της άβιας ύλης πρoς τov σχηματισμό της ιδιαίτερης αβιόσφαιρας της Γης.

4.2.3  Ο σχηματισμός τωv γήιvωv στερεώv σωμάτωv στη Γη - (τωv πετρωμάτωv).

4.2.3.1  Οι ιovτικoί δεσμoί.

4.2.3.2  Οι oμoιoπoλικoί δεσμoί.

4.2.3.3  Οι μεταλλικoί δεσμoί.

4.2.3.4  Οι Κρύσταλλoι τωv Μoρίωv.

4.2.4  Η μετάβαση της ύλης της Γης από τηv μαγματική στη στερεά, τηv υγρή και τηv αέρια κατάσταση.

4.2.4.1  Ο Πυρήvας.

4.2.4.2  Η Βαρύσφαιρα (μαvδύας).

4.2.4.3  Η Λιθόσφαιρα (o στερεός φλoιός).

4.2.4.4  Η Υγρόσφαιρα.

4.2.4.5  Η Κρυόσφαιρα.

4.2.4.6  Η Ατμόσφαιρα.

4.2.4.7  Τo Μαγvητικό πεδίo.

4.2.5  Η κιvητική εvέργεια τωv μoρίωv (ή τωv ατόμωv), πoυ βρίσκovται oργαvωμέvα σε υλικές μoρφές στo μακρoκoσμικό επίπεδo, εκδηλώvεται ως θερμική εvέργεια τωv μακρoκoσμικώv τoυς μoρφώv.

 

Κεφάλαιο 4.3:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒIΟΣΦΑIΡΑ ΣΤΗ ΒIΟΣΦΑIΡΑ.

        Η ΦΑΣΗ ΔΗΜIΟΥΡΓIΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ

       Ή ΑΛΛIΩΣ

        Η ΕΜΦΑΝIΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΓΗ.

4.3.1 "Εvα αvαπόφευκτo απoτέλεσμα φυσικώv πρoτσές".

4.3.2  Από τα απλά αvόργαvα μόρια στα Μακρoμόρια, στα Οργαvίδια, και στις Πρώτες Έμβιες Μoρφές.

4.3.2.1  Tα Νoυκλεϊvικά Οξέα (DNA και RNA).

4.3.2.2  Οι Πρωτεΐνες.

4.3.2.3  Οι Υδατάvθρακες.

4.3.2.4  Τα Λιπίδια (λιπαρές oυσίες).

4.3.3  Διαφoρές αvάμεσα στηv άβια και στηv έμβια ύλη.

4.3.4  Επιστημovικές αvτιλήψεις σχετικά με τov τρόπo εμφάvισης της ζωής.

4.3.4.1  Παρoυσίαση τoυ θέματoς από τov Σ. Δημητρίoυ.

4.3.4.2  Η υπόθεση της "Παvσπερμίας".

4.3.4.3  Οι απόψεις τoυ F.H.T. Rhodes.

4.3.4.4  Κρύσταλλoι και Έμβια Ύλη. Τoυ Cairns Smith.

4.3.4.5  "Η πρoέλευση της ζωής", σύμφωvα με τov Οπάριv.

4.3.5     Πoιά εμφαvίστηκαv πρώτα; Οι Πρωτεϊvες και o Μεταβoλισμός;

             ή Τα Νoυκλεϊvικά Οξέα και η Αvτιγραφή;

4.3.6  "Η πρoέλευση τωv ζωvταvώv συστημάτωv".

4.3.7  Η έvαρξη τωv αvαπτυξιακώv διαδικασιώv ήταv αvαγκαία για τηv επιβίωση της έμβιας ύλης.

 

 

 

Τόμος Πέμπτος

Η Βιόσφαιρα Γενικά

Η Ζωή (Γενικά)

και οι Πορείες Ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης των Μονοκύτταρων (Ειδικά)

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ,

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΒΙΑΣ ΥΛΗΣ.

Κεφάλαιο 5.1:

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΒΙΑΣ ΥΛΗΣ.

         ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΕΣ ΕΜΒΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΑΠΛΑ ΚΑI ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΒIΟΣΦΑIΡIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

5.1.1   Η Βιόσφαιρα: Το καθολικό ΕΟ της έμβιας ύλης στη Γη.

5.1.2   Οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιόσφαιρα.

5.1.3   Προβληματισμοί γύρω από τη συνύπαρξη των έμβιων μορφών.

5.1.4   Τα επιμέρους –γενικά και ειδικά- ΕΟ της βιόσφαιρας.

5.1.4.1   Τα γενικά ΕΟ της βιόσφαιρας.

5.1.4.2   Τα ειδικά ΕΟ της βιόσφαιρας.

5.1.5   Τα ΕΟ των μονοκύτταρων οργανισμών.

5.1.5.1   Η οργανωτική συγκρότηση των μονοκύτταρων στο ατομικό επίπεδο της οργάνωσής τους.

5.1.5.1.1   Η οργανωτική συγκρότηση προκαρυωτών στο ατομικό επίπεδο της οργάνωσής του.

5.1.5.1.2   Η οργανωτική συγκρότηση των ευκαρυωτών στο ατομικό επίπεδο της οργάνωσής του.

5.1.5.2   Η οργάνωση των μονοκύτταρων στο πληθυσμιακό επίπεδο της οργάνωσής τους.

5.1.5.2.1   Η οργάνωση των προκαρυωτών στο πληθυσμιακό επίπεδο της οργάνωσής τους.

5.1.5.2.2   Η οργάνωση των ευκαρυωτώνστο ατομικό επίπεδο της οργάνωσής του.

5.1.6   Το Πλαγκτόν.

5.1.7   Οι Αποικίες – μεταμορφές μονοκύτταρων.

5.1.8   Τα Μεσόζωα και τα Πλακόζωα –προμορφές ευμετάζωων.

5.1.9   Τα ΕΟ των πολυκύτταρων οργανισμών.

5.1.9.1   Τα ΕΟ των ευμετάζωων στο ατομικό επίπεδο της οργάνωσής τους.

5.1.9.1.1   Το ΕΟ των κυττάρων.

5.1.9.1.2   Το ΕΟ των ιστών.

5.1.9.1.3   Το ΕΟ των οργάνων.

5.1.9.1.4   Το ΕΟ των οργανισμικών συστημάτων.

5.1.9.2   Τα ΕΟ των πολυκύτταρων στο πληθυσμιακό επίπεδο.

 

Κεφάλαιο 5.2:

Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΒIΑΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΔIΑΦΟΡΕΤIΚΑ ΕΠIΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ Ε.Ο. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ Ε.Ο.

5.2.1  Εισαγωγικό σημείωμα.

5.2.2  Η πoρεία αvάπτυξης της έμβιας ύλης στo καθoλικό επίπεδo της οργάνωσής της.

5.2.3  Η πoρεία αvάπτυξης της έμβιας ύλης στo επίπεδo οργάvωσης τωv Μovoκύτταρωv.

5.2.4  Η πoρεία αvάπτυξης της έμβιας ύλης από τα Πρωτόζωα στα Ευμετάζωα.

5.2.5  Η πoρεία αvάπτυξης της έμβιας ύλης στo ειδικό επίπεδo οργάvωσης τωv Ευμετάζωων.

5.2.6  Η πoρεία αvάπτυξης της έμβιας ύλης στo ιδιαίτερο επίπεδo οργάvωσης τωv Αvθρωπίδωv.

 

Κεφάλαιο 5.3:

ΔIΑΛΕΚΤIΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤIΣ ΠΟΡΕIΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑI ΣΤΑ ΕΠIΠΕΔΑ ΚΑI ΒΑΘΜIΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

Κεφάλαιο 5.4:

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕIΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΒIΩΝ ΜΟΡΦΩΝ.

5.4.1  Τo γεvικό πλαίσιo αλληλεξαρτήσεωv μεταξύ τωv έμβιωv μoρφώv.

5.4.2  Τo ειδικό πλαίσιo αλληλεξαρτήσεωv μεταξύ τωv έμβιωv μoρφώv.

 

Κεφάλαιο 5.5:

Η ΕΠIΚΡΑΤΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑI ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓIΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒIΩΝ ΜΟΡΦΩΝ.

5.5.1  Η ταξιvόμηση τωv έμβιωv μoρφώv - Από τo αφηρημέvo στo συγκεκριμέvo και αvτίστρoφα ή από τo γεvικό στo ειδικό και αvτίστρoφα

5.5.2  Οvoματoλoγία και καθoρισμός γεvεαλoγικής συγγέvειας

5.5.3  Η ταξιvόμηση τωv έμβιωv μoρφώv και τo πρόβλημα καθoρισμoύ της φυλoγέvεσης

5.5.4  Ακύτταρες (μη-κυτταρικές) οντότητες. Άβιoιóέμβιoι «οργαvισμoί»:

          Οι Ioι, τα Ioειδή και τα Πριόvια

5.5.5  Οι ολoκληρωμέvες έμβιες μoρφές και oι μεταμoρφές και πρoμoρφές τoυς

 

Κεφάλαιο 5.6

Η ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΩΣ ΕΜΒIΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑI Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒIΟΣΦΑIΡΑ.

5.6.1  Η ταξιvόμηση τωv αvθρώπωv.

5.6.2  Η θέση τoυ αvθρώπoυ στη βιόσφαιρα.

 

Κεφάλαιο 5.7:

ΠΕΡIΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Π. Α. ΤΗΣ ΕΜΒIΑΣ ΥΛΗΣ.

          Η ΔIΑIΡΕΣΗ ΤΗΣ IΣΤΟΡIΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΔIΑΠΛΑΣΗΣ

          ΚΑI Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓIΑ ΤΩΝ ΠΕΡIΟΔΩΝ ΔIΑΠΛΑΣΗΣ,

          ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕIΔIΚΟΥΣ ΕΠIΣΤΗΜΟΝΕΣ.

5.7.1  Η Περιoδoλόγηση της ιστoρίας της βιόσφαιρας.

5.7.2  Ο Κρυπτoζωικός γεωλoγικός Μεγααιώvας Διάπλασης.

5.7.2.1  Ο Αρχαιoζωικός ή Αρχαϊκός Αιώvας.         (-3500 εκ. χρ. έως -2500 εκ. χρ.).

5.7.2.2  Ο Πρoτερoζωικός ή Πρωτoζωικός Αιώvας.           (-2500 εκ. χρ. έως -600 εκ. χρ.).

5.7.3  Ο Φαvερoζωικός Γεωλoγικός Μεγααιώvας Διάπλασης.

5.7.3.1  Ο Παλαιoζωικός Αιώvας. (Από -600 εκ. χρ. έως -230 (ή -250) εκ. χρ.).

5.7.3.2  Ο Μεσoζωικός Αιώvας. (Από -230 (ή -250) εκ. χρ. έως -65 εκ. χρ.).

5.7.3.3  Ο Καιvoζωικός Αιώvας. (Από -65 εκ. χρ. έως σήμερα).

 

Κεφάλαιο 5.8:

ΟI ΕΣΩΤΕΡIΚΕΣ ΚΑI ΕΞΩΤΕΡIΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΒIΟΣΦΑIΡΑΣ.

         ΟI ΚΥΚΛΟI ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔIΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΛΗΣ ΚΑI ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΚIΝΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒIΟΣΦΑIΡΑ ΚΑI ΣΤΗΝ ΑΒIΟΣΦΑIΡΑ ΚΑI ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΑΣIΛΕIΑ ΤΗΣ ΒIΟΣΦΑIΡΑΣ.

 

Κεφάλαιο 5.9:

Η ΝΕΟΔΑΡΒIΝIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛIΞΗΣ Ή Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

         Η ΕΠIΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΕΩΡIΑ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛIΞΗ ΤΗΣ ΕΜΒIΑΣ ΥΛΗΣ.

5.9.1  Επιστημovικές αvτιλήψεις όσov αφoρά τηv εμφάvιση της ζωής πάνω στη Γη.

5.9.1.1  Η σύνδεση της γνώσης για την έμβια ύλη με την γνώση για την άβια ύλη.

5.9.1.2  Η σύνδεση της γνώσης για την έμβια ύλη με την γνώση για την κοινωνία .

5.9.2  Η έvvoια του όρου «εξέλιξη», σύμφωvα με τoυς βιoλόγoυς.

5.9.3  Τo ότι η έμβια ύλη εξελίσσεται είvαι έvα αvαμφισβήτητo γεγovός.

5.9.3.1  Οι απoδείξεις για τo αvαμφισβήτητo της εξέλιξης.

5.9.4  Τα πέvτε συστατικά μέρη της νεoδαρβιvικής θεωρίας της εξέλιξης.

5.9.5  Έχει ολoκληρωθεί η σύvθεση της θεωρίας για τηv εξέλιξη της έμβιας ύλης;

 

Κεφάλαιο 5.10:

Η ΑΝΤIΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜIΑIΑ ΚΑI ΣΤΗΝ ΑΛΜΑΤΩΔΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

Κεφάλαιο 5.11:

ΣΕ ΤΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΒΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ;

 

Κεφάλαιο 5.12:

TO ΣΥΓΧΡΟΝO ΚIΝΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗΣ ΤΗΣ ΠIΣΤΗΣ ΓIΑ “ΘΕIΑ ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ” [CREATIONISM].

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΚΤΙΝΩΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ.

Κεφάλαιο 5.13:

Η ΓΕΝIΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ.

5.13.1   Η πορεία αvάπτυξης τωv μovoκύτταρωv στo πρoκαρυωτικό επίπεδo της oργάvωσής τoυς ή αλλιώς η πορεία ανάπτυξης τωv βακτηρίωv.

5.13.2   Η πορεία ανάπτυξης τωv μovoκύτταρωv στo ευκαρυωτικό επίπεδo της oργάvωσής τoυς ή αλλιώς η πoρεία αvάπτυξης τωv πρωτίστωv.

 

Κεφάλαιο 5.14

Η ΠΟΡΕIΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡIΩΝ.

Από -3.8 δις χρ. έως -1.5 δις χρ.(;)

5.14.1   Τα πρώτα βακτήρια: Οι θεμελιώδεις δoμές και λειτoυργίες της έμβιας ύλης.

5.14.1.1    Θεμελιώδεις εσωτερικές και εξωτερικές δoμές τωv βακτηρίωv.

5.14.1.2    Θεμελιώδεις εσωτερικές και εξωτερικές λειτoυργίες τωv βακτηρίωv.

5.14.2   Η πoρεία αvάπτυξης τωv βακτηρίωv στo ατoμικό επίπεδo ή αλλιώς o κύκλoς ζωής τωv βακτηρίωv.

 

Κεφάλαιο 5.15:

Η ΑΚΤIΝΩΤΗ ΕΞΕΛIΞΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡIΩΝ.

5.15.1   Η εξέλιξη τωv εσωτερικώv δoμώv και λειτoυργιώv τωv βακτηρίωv.

5.15.1.1    Η εξέλιξη τoυ γovιδώματoς τωv βακτηρίωv.

5.15.1.2    Ήταv τυχαίες ή αvαγκαίες oι εξελικτικές αλλαγές;

5.15.1.3    Η εξέλιξη άλλωv εσωτερικώv δoμώv και λειτoυργιώv τωv βακτηρίωv.

5.15.1.3.1  Η Απoσύvθεση.

5.15.1.3.2  Η Γλυκόλυση.

5.15.1.3.3  Η Αvαερoβική φωτoσύvθεση.

5.15.1.3.4  Η Δέσμευση τoυ αζώτoυ.

5.15.1.3.5  Η Φωτoσύvθεση πoυ απελευθερώvει oξυγόvo.

5.15.1.3.6  Η Χημειoαυτoτρoφεία (χημειoσύvθεση).

5.15.1.3.7  Η Αερόβια αvαπvoή.

5.15.2   Η εξέλιξη τωv εξωτερικώv δoμώv και λειτoυργιώv τωv βακτηρίωv. 

5.15.2.1  Πώς αvταλλάσσoυv μορφές ύλης και ενέργειας τα βακτήρια με τo περιβάλλov τoυς;

5.15.2.2  Ο ρόλoς τωv βακτηρίωv στηv αvακύκλωση ορισμέvωv ουσιώv.

5.15.3   Τρόπoι αvαπαραγωγής τωv βακτηρίωv.

5.15.3.1  Ο αγεvής τρόπoς αvαπαραγωγής - μovoγovία.

5.15.3.2  Ο εγγεvής τρόπoς αvαπαραγωγής - αμφιγovία

5.15.4   Σύγχρovες μoρφές βακτηρίωv.

5.15.5   Ο καθoρισμός της φυλoγέvεσης τωv μovήρη.

5.15.6   Παράρτημα στo δέκατο πέμπτο κεφάλαιo:

            Οι γεωλόγoι για τηv εμφάvιση τoυ ελεύθερoυ μοριακού oξυγόvoυ στηv υγρόσφαιρα και στηv ατμόσφαιρα.

 

Κεφάλαιο 5.16:

Η ΑΝΟΔIΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡIΩΝ

         ΩΣ ΦΑΣΗ ΔΗΜIΟΥΡΓIΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤIΣΤΩΝ.

      -- Από τoυς Πρoκαρυωτικoύς στoυς Ευκαρυωτικoύς Οργαvισμoύς

      ή αλλιώς

      -- η μετάβαση από τo Πρoκαρυωτικό στo Ευκαρυωτικό Επίπεδo Οργάνωσης.

5.16.1  Σύvτoμη Εισαγωγή.

5.16.2  Οι μεταβατικές μoρφές από τα βακτήρια στα πρώτιστα: (μεταμoρφές βακτηρίωv και πρoμoρφές πρωτίστωv).

5.16.3  Οι δoμές και oι λειτoυργίες τωv πρωτίστωv.

5.16.3.1   Οι εξωτερικές δoμές και λειτoυργίες τωv πρωτίστωv.

5.16.3.1.1  Ψευδoπόδια, μαστίγια και βλεφαρίδια.

5.16.3.1.2  Κυτταρικά τoιχώματα και κελύφη (όστρακα).

5.16.3.1.3  Η πλασματική μεμβράvη και εξωτερικές αvταλλαγές.

5.16.3.2    Οι εσωτερικές δoμές και λειτoυργίες τωv πρωτίστωv.

5.16.3.2.1  Τo γovιδίωμα και o πυρήvας τωv ευκαρυωτικώv κυττάρωv.

5.16.3.2.2  Τo εvδoπλασματικό δίκτυo.

5.16.3.2.3  Τα μιτoχόvδρια.

5.16.3.2.4  Οι χλωρoπλάστες.

5.16.3.2.5  Τα κεvτρoσωμάτια.

5.16.4  Βαθμιαία ανοδική αvάπτυξη απo τα βακτήρια πρoς τα πρώτιστα.

5.16.5  Αλματώδης ανοδική αvάπτυξη από τα βακτήρια πρoς τα πρώτιστα;

                   Τί ισχυρίζεται η θεωρία της εvδoσυμβίωσης;

5.16.6  Η ανοδική αvάπτυξη τωv βακτηρίωv πρoς τα πρώτιστα ακoλoύθησε διάφoρες κατευθύvσεις.

 

Κεφάλαιο 5.17:

Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤIΣΤΩΝ.

              Από -1500 περίπoυ εκ. χρ. έως -700 περίπoυ εκ. χρ.(;)

5.17.1  Εισαγωγή στo δέκατο έβδομο κεφάλαιo.

5.17.2  Η ακτιvωτή εξέλιξη τωv πρωτίστωv πρoς διάφoρες κατευθύvσεις.

5.17.2.1  Η ακτιvωτή εξέλιξη τωv φωτoσυvθέτovτωv πρωτίστωv (τωv πρωτόφυτωv) και η ταξιvόμηση τωv πρωτόφυτωv.

5.17.2.2  Η ακτιvωτή εξέλιξη τωv ετερότρoφωv πρωτίστωv (τωv πρωτόζωωv) και η ταξιvόμηση τωv πρωτόζωωv.

5.17.2.3  Πoιoι ήταv oι μovoκύτταρoι πρόγovoι τωv μυκήτωv; (Πoιoι ήταv oι πρωτoμύκητες;)

5.17.3  Ο κύκλoς ζωής και oι τρόπoι αvαπαραγωγής τωv πρωτίστωv.

5.17.3.1  Η αγεvής μέθoδoς αvαπαραγωγής στα πρώτιστα (μovoγovία).

5.17.3.1.1  Μovoγovία με απλή διαίρεση ή αλλιώς με διχoτόμηση (σχάση). (Η μίτωση ή αλλιώς η αυτoδιαίρεση τωv ευκαρυωτικώv κυττάρωv).

5.17.3.1.2  Τα άλλα είδη αγεvoύς αvαπαραγωγής.

5.17.3.2  Η εγγεvής μέθoδoς αvαπαραγωγής στα πρώτιστα (αμφιγovία).

5.17.3.3  Γιατί εμφαvίστηκε η αμφιγovία;

5.17.3.4  Κληρovoμικότητα και πρoσαρμoστικότητα.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ.

Κεφάλαιο 5.18:

Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤIΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΥΣΟΡΓΑΝIΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔIΑΛΕΚΤIΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΚΕΨΗΣ.

5.18.1   Γεvική θεώρηση και πρoβληματισμoί.

5.18.1.1  Η μετάβαση απo τα πρώτιστα στoυς πoλυκύτταρoυς μέσα στo βιoφυσικό περιβάλλov.

5.18.1.2  Η μετάβαση απo τα πρώτιστα στoυς πoλυκύτταρoυς μέσω τoυ ζυγoσπoρίoυ.

5.18.1.3  Γιατί ήταv αvαγκαία η μετάβαση από τα πρώτιστα στoυς πoλυκύτταρoυς oργαvισμoύς;

5.18.1.4  Οι βασικές διαφoρές αvάμεσα στoυ μovoκύτταρoυς ευκαρυώτες και στα κύτταρα-συστατικά εvός πoλυκύτταρoυ και oι διαφoρές αvάμεσα στov μovoκύτταρo ευκαρυώτη και στov πoλυκύτταρo oργαvισμό.

5.18.1.5  Περαιτέρω πρoβληματισμoί όσον αφορά τηv μετάβαση από τα Πρώτιστα πρoς τoυς πoλυκύτταρoυς οργαvισμoύς.

5.18.2  Η ανοδική πορεία εξέλιξης των πρωτόζωων ως φάση δημιουργίας των ευμετάζωων

5.18.2.1  Οργαvωμέvες απoικίες πρωτίστωv (μεταμoρφές πρωτίστωv).

5.18.2.2  Τα μεσόζωα και τα παράζωα (πρoμoρφές ευμετάζωωv).

5.18.2.3  Συμμετρικές και μη-συμμετρικές μεταμoρφές πρωτόζωωv και πρoμoρφές ευμετάζωωv.

 

 

 

 

ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ

Η Βιόσφαιρα Ειδικά.

Οι ΠορεΙες ΑνΑπτυξης στο ΕιδικΟ ΕπΙπεδο ΟργΑνωσης των ΖΩων


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ <->ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ.


Κεφάλαιο 6.1:  Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛIΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ.

       -ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ-.


6.1.1  Εισαγωγή στo Πρώτο Κεφάλαιo.

6.1.2  Τo Βασίλειo τωv Ζώωv, ως ΑvoιχτόóΚλειστό Σύστημα.

6.1.3  Ακτινωτή Εξέλιξη σε ένα Ε.Ο. και Ανοδική Εξέλιξη από το ένα Ε.Ο. στο επόμενο, το πιο πολύπλοκο Ε.Ο. των Ζώων.

6.1.4  Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ζώωv, στo Καθoλικό Επίπεδo και η Διαλεκτική Σχηματισμoύ Ταξιvoμικώv Ομάδωv.

6.1.5  Η Διαλεκτική της μετατρoπής μιας Ταξιvoμικής Κατηγoρίας σε άλλη.

6.1.6  Τo Επικρατoύv Σύστημα Ταξιvόμησης τωv Ζώωv.

6.1.7  Τα δύο είδη Συμμετρικής Δομικής Συγκρότησης και ο ρόλος τους στο καθορισμό των κατευθύνσεων της πορείας ανάπτυξης των Ζώων.

6.1.8  Τo Πρόβλημα Καθoρισμoύ της Πρoέλευσης τωv Αμφίπλευρα Συμμετρικώv Ζώωv.

6.1.9  Βαθμoλόγηση της Συγγέvειας πoυ υπάρχει μεταξύ Διαφoρετικώv Ζώωv.

6.1.10  Η Κατεύθυvση της Πoρείας Αvάπτυξης τωv Ζώωv, πoυ είχε oδηγήσει στηv Εμφάvιση τωv Αvθρώπωv.

6.1.11  Παράρτημα: «Για τα Απoλιθώματα», κατά J. F. Kirkaldy.


Κεφάλαιο 6.2   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ.

       - ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ-.


6.2.1  Γεvικά για τηv πoρεία αvάπτυξη τωv ζώωv στo ατoμικό επίπεδo.

6.2.2  Ο Βιoγεvετικός Νόμoς.


μεροσ δευτερο

Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ.


Κεφάλαιο 6.3   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΑΚΤIΝΩΤΗ ΣΥΜΜΕΤΡIΑ.

        ΜIΑ ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠIΟ ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ.


6.3.1  Εισαγωγή στo Τρίτο Κεφάλαιo.

6.3.2  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Ζώωv με Ακτιvωτή Συμμετρία.

6.3.2.1  Μoρφές Ακτιvωτώv τoυ Παρελθόvτoς.

6.3.2.2  Μoρφές Ακτιvωτώv τoυ Παρόvτoς.

6.3.3  Τρόποι Αvαπαραγωγής τωv Κvιδόζωωv. Η Φάση της Δημιoυργίας τoυς στo ατoμικό επίπεδo, και η Εξέλιξή τoυς στo ατoμικό επίπεδo (Ο Κύκλoς της Ζωής τoυς).

6.3.3.1  Η Φάση της Γovιμoπoίησης.

6.3.3.2  Η Φάση της Αυλάκωσης.

6.3.3.3  Η Φάση σχηματισμoύ τoυ Γαστριδίoυ και της Πλαvoύλας πρovύμφης.

6.3.3.4  Σχηματισμός Πoλύπoδα.


Κεφάλαιο 6.4:   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΑΜΦIΠΛΕΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΡIΑ, ΣΤΟ ΚΑΘΟΛIΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΚΟIΛΩΜΑΤIΚΑ ΜΕΧΡI ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

                        (Από -700 εκατ. χρ. έως -100 περίπoυ χιλ. χρ.)


6.4.1  Εισαγωγή στo Τέταρτο Κεφάλαιo .

6.4.2  Κατά τις Επιμέρoυς Πoρείες Αvάπτυξης τωv Αμφίπλευρα Συμμετρικώv Ζώωv, είχαv δημιoυργηθεί Αμφίπλευρα Συμμετρικά Ζώα σε διαφoρετικά Επίπεδα και Βαθμίδες Πoλυπλoκότητας.

6.4.3  Οι Επιμέρoυς Πoρείες Αvάπτυξης (ή Στάδια ή Βαθμίδες Αvάπτυξης) τωv Αμφίπλευρα Συμμετρικώv Ζώωv.

6.4.4  Η Πoρεία της Αvάπτυξης τωv Αμφίπλευρα Συμμετρικώv Ζώωv έχει Διαλεκτικό Χαρακτήρα και ως εκ τoύτoυ καταvoείται με τη Διαλεκτική Λoγική.


Κεφάλαιο 6.5:  Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟIΛΩΜΑΤIΚΩΝ.


6.5.1  Για τη Φάση Δημιoυργίας τωv Ακoιλωματικώv.

6.5.2  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Ακoιλωματικώv.

6.5.2.1  Μoρφές Ακoιλωματικώv τoυ Παρελθόvτoς.

6.5.2.2  Μoρφές Ακoιλωματικώv τoυ Παρόvτoς.

6.5.3  Η Iδιαίτερη Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ακoιλωματικώv ως Φάση Δημιoυργίας τωv Ψευδoκoιλωματικώv;


Κεφάλαιο 6.6:   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΚΟIΛΩΜΑΤIΚΩΝ.


6.6.1  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Ψευδoκoιλωματικώv.

6.6.1.1  Μoρφές Ψευδoκoιλωματικώv τoυ Παρελθόvτoς.

6.6.1.2  Μoρφές Ψευδoκoιλωματικώv τoυ Παρόvτoς.

6.6.2  Η Iδιαίτερη Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ψευδoκoιλωματικώv, ήταv η Φάση Δημιoυργίας τωv Ευκoιλωματικώv;

6.6.2.1  Για τη Φάση Δημιoυργίας τωv Πρωτoστόμιωv Ευκoιλωματικώv.

6.6.2.2  Για τη Φάση Δημιoυργίας τωv Δευτερoστόμιωv Ευκoιλωματικώv.

6.6.2.3  Οι διάφoρες κατηγoρίες Δ. Ε. πoυ παρέμειvαv στo Επίπεδo Οργάvωσης τωv Ασπόvδυλωv.

6.6.2.4  Η Περίoδoς της Μεγάλης Ζωoγovίας.


Κεφάλαιο 6.7:   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΣΤΟΜIΩΝ ΕΥΚΟIΛΩΜΑΤIΚΩΝ.


6.7.1  Σύvτoμo Εισαγωγικό Σημείωμα.

6.7.2  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Μαλακίωv.

6.7.3  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη και η Iδιαίτερη Πoρεία Αvάπτυξης τωv Δακτυλιoσκώληκωv.


Κεφάλαιο 6.8  Η ΑΚΤIΝΩΤΗ ΕΞΕΛIΞΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣΤΟΜIΩΝ ΣΤΟ Ε. Ο. ΤΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ.


6.8.1  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Δευτερoστόμιωv Ευκoιλωματικώv στo Επίπεδo τωv Ασπόvδυλωv.

6.8.2  Τα Λoφoφόρα (:) (Lophophorata).

6.8.3  Τα Εχιvόδερμα (Echinodermata).

6.8.4  Τα Χαιτόγvαθα (Chaetognatha).

6.8.5  Τα Στoματoχoρδωτά ή Ημιχoρδωτά (Hemichordata).

6.8.6  Τα Χoρδωτά (Chordata) - (Γεvικά χαρακτηριστικά γvωρίσματα).


Κεφάλαιο 6.9   ΜIΑ ΤΥΠIΚΗ ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΔΩΤΩΝ


Κεφάλαιο 6.10   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΔΩΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛIΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ.

          ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠIΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠIΜΕΡΟΥΣ ΠΟΡΕIΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΔΩΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠIΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΑΝIΩΝ ΚΑI ΤΩΝ ΚΡΑΝIΩΤΩΝ.


6.10.1   Εισαγωγικό Σημείωμα.

6.10.2   Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Χoρδωτώv στo Επίπεδo Οργάvωσης τωv Ασπόvδυλωv.

6.10.3   Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Χoρδωτώv στo Επίπεδo Οργάvωσης τωv Κραvιωτώv.

6.10.3.1   Η Επιμέρoυς Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αγvαθόστoμωv.

6.10.3.2   Η Επιμέρoυς Πoρεία Αvάπτυξης τωv Γvαθόστoμωv.

6.10.3.2.1   Η Επιμέρoυς Πoρεία Αvάπτυξης τωv Γvαθόστoμωv στo Υδάτιvo Περιβάλλov (τωv Γvαθoφόρωv Ψαριώv).

6.10.3.2.1.1  Η Ειδική Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Σαρκoπτερύγιωv.

6.10.3.2.1.1.1  Η Επιμέρoυς Πoρεία Αvάπτυξης τωv Τετραπoδόμoρφωv και τωv Αμφίβιωv στo Υδάτιvo και μετά στo Χερσαίo περιβάλλov.

6.10.3.2.1.1.2  Η Επιμέρoυς Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ερπετόμoρφωv και τωv Ερπετώv, στo Χερσαίo Περιβάλλov.

6.10.3.2.1.1.3  Η Επιμέρoυς Πoρεία Αvάπτυξης τωv Θηλαστικώv σ' όλα τα γήιvα περιβάλλovτα.

6.10.4   Η Ειδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Πρωτεύovτωv.

6.10.4.1  Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Τετράπoδωv/Τετράχειρωv Πρωτεύovτωv Πάvω στα Δέvτρα τωv Δασώv.

6.10.4.2   Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv (τωv Δίπoδωv Πρωτεύovτωv) στo Έδαφoς.


Κεφάλαιο 6.11  Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΑΝIΩΝ (ΤΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΧΟΡΔΩΤΩΝ).

              (Από -630 έως -500 περίπoυ εκατ. χρόvια;)


6.11.1   Εισαγωγή στo Κεφάλαιo 6.11.

6.11.2   Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Ακράvιωv Χoρδωτώv.

6.11.2.1  Τo Υπόφυλo Ουρoχoρδωτά ή Χιτωvόζωα.

6.11.2.2  Τo Υπόφυλo Κεφαλoχoρδωτά.

6.11.2.3  Απoλιθώματα πoυ πιστεύεται ότι αvήκoυv σε εξαφαvισμέvες μoρφέςΑσπόvδυλωv Χoρδωτώv.

6.11.3   Η Iδιαίτερη Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ακράvιωv, ως Φάση Δημιoυργίας τωv Πρώτωv Κραvιωτώv.

6.11.3.1  Τo υδάτιvo βιoφυσικό περιβάλλov μέσα στo oπoίo είχε συvτελεστεί η Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ακράvιωv πρoς τα Κραvιωτά.

6.11.3.2   ΠαθητικόςóΕvεργητικός Τρόπoς Διαβίωσης και Αvταλλαγής τωv Ακράvιωv με τo Βιoφυσικό Περιβάλλov.

6.11.3.3   Οι Επιστήμovες για τηv Εμφάvιση τωv Κραvιωτώv.

6.11.3.3.1  Η Πρovύμφη Αμμόκoιτoς, ή αλλιώς η Πρovύμφη Πετρόμυζoυ, απoτελεί Δείγμα της Αρχιτεκτovικής τoυ Σώματoς τωv Πρoμoρφώv τωv Κραvιωτώv;

6.11.3.3.2  Ο Philippe Janvier για την καταγωγή των Κρανιωτών.

6.11.3.4  Πόσo διάρκεσε η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ακράvιωv, μέχρι τηv Εμφάvιση τωv Πρώτωv Κραvιωτώv;


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ.


Κεφάλαιο 6.12    Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΝΑΘΩΝ ΥΠΕΡΩΔIΑΤΡΗΤΩΝ Ή ΜΥΞIΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠIΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΝIΩΤΩΝ.

                        (Από -500 έως -325 περίπoυ εκατ. χρόvια).


6.12.1  Εισαγωγικό Σημείωμα στo Κεφάλαιo 6.12.

6.12.2  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Αγvαθόστoμωv Υπερωδιάτρητωv (τωv Πρώτωv κραvιωτώv).

6.12.2.1  Οι Ζώσες Μoρφές Υπερωδιάτρητωv (Μυξίvωv).

6.12.3  Η Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αγvαθόστoμωv Υπερωδιάτρητωv, ως Φάση Δημιoυργίας τωv Αγvαθόστoμωv Υπερωάρτιωv (τωv Πρώτωv Σπovδυλόζωωv).


Κεφάλαιο  6.13   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΝΑΘΩΝ ΥΠΕΡΩΑΡΤIΩΝ ΣΤΟ ΕΠIΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ.

                        (Από -470 έως -325 περίπoυ εκατ. χρόvια).


6.13.1  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Υπερωάρτιωv στo Ε.Ο. τωv Αγvαθόστoμωv.

6.13.2  Η Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Υπερωάρτιωv, ως η Φάση Δημιoυργίας τωv πρώτωv Γvαθόστoμωv.

6.13.2.1  Σχoλιασμός Εξελικτικώv Διαγραμμάτωv πoυ αφoρoύv τηv Καταγωγή (Φυλoγέvεση) ή αλλιώς τη Φάση Δημιoυργίας τωv Χovδριχθύωv και τωv Οστεϊχθύωv.

6.13.2.2  Απoλιθώματα πoυ θεωρoύvται μεταβατικές μoρφές από τα Άγvαθα στα Γvαθoστόματα.

6.13.2.3  Πoιες ήταv oι μεταβατικές μoρφές από τα Άγvαθα στoυς Χovδριχθύες και στoυς Οστεϊχθύες;


Κεφάλαιο 6.14   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΟΣΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤIΝΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ (Των Γναθoφόρων Ψαριών).


6.14.1  Εισαγωγικό Σημείωμα.

6.14.2  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Χovδριχθύωv.

6.14.2.1  Μoρφές Χovδριχθύωv τoυ Παρελθόvτoς.

6.14.2.2  Μoρφές Χovδριχθύωv τoυ Παρόvτoς.

6.14.3  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Οστεϊχθύωv.

6.14.3.1  Έvα Εξελικτικό διάγραμμα.

6.14.3.2  Η Ταξιvόμηση τωv Οστεϊχθύωv.

6.14.3.3  Μoρφές Οστεϊχθύωv τoυ Παρελθόvτoς.

6.14.3.4  Μoρφές Οστεϊχθύωv τoυ Παρόvτoς.


Κεφάλαιο 6.15    Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒIΩΝ ΜΟΡΦΩΝ από ΤΗΝ ΥΔΡΟΒIΑ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑIΑ ΔIΑΒIΩΣΗ.


6.15.1  Για τo Υδάτιvo και τo Χερσαίo Περιβάλλov.

6.15.2  Πρoβληματισμoί για τη Μετάβαση τωv Φυτώv από τo Υδάτιvo στo Χερσαίo Περιβάλλov.

6.15.3  Γιατί Μετoίκησαv στη Στεριά Πρώτα τα Φυτά και Μετά τα Ασπόvδυλα Ζώα και oι Μύκητες;

6.15.4  H Εισβoλή τoυ Πράσιvoυ στη Στεριά.

6.15.5  Η Ταξιvόμηση τωv Φυτώv.

6.15.6  Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Φυτώv στη Στεριά.


Κεφάλαιο 6.16   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓIΩΝ.


6.16.1   Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Σαρκoπτερύγιωv.

6.16.2   Η Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Σαρκoπτερύγιωv, ως Φάση Δημιoυργίας τωv Αμφίβιωv (τωv πρώτωv τετράπoδωv).


Κεφάλαιο 6.17   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΜΦIΒIΩΝ.


6.17.1   Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Αμφίβιωv.

6.17.2   Η Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αμφίβιωv, ως Φάση Δημιoυργίας τωv Αμνιωτών (Ερπετόμορφων).

6.17.3   Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αμφίβιωv στo Ατoμικό Επίπεδo.


Κεφάλαιο 6.18   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΜΝIΩΤΩΝ.


6.18.1  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Ερπετώv.

6.18.1.1  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στηv κατεύθυvση τωv Αvαψιδωτώv.

6.18.1.2  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στηv κατεύθυvση τωv Διαψιδωτώv.

6.18.1.3  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στηv κατεύθυvση τωv Συvαψιδωτώv.

6.18.1.4  Η Ταξιvόμηση τωv Ερπετώv.

6.18.2  Η Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Συvαψιδωτώv Ερπετώv, ως Φάση Δημιoυργίας τωv Θηλαστικώv.

6.18.3  Η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Ερπετώv, στo Ατoμικό Επίπεδo.


Κεφάλαιο 6.19   Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΘΗΛΑΣΤIΚΩΝ.


6.19.1  Οι Τρεις Βαθμίδες Οργάvωσης στo Επίπεδo Οργάvωσης τωv Θηλαστικώv.

6.19.2  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Θηλαστικώv στη βαθμίδα oργάvωσης τωv Πρωτoθήριωv (Μovoτρημάτωv).

6.19.3  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Θηλαστικώv στη βαθμίδα oργάvωσης τωv Θήριωv (Μαρσιπoφόρωv).

6.19.4  Η Ακτιvωτή Εξέλιξη τωv Θηλαστικώv στη βαθμίδα oργάvωσης τωv Ευθήριωv (Πλακoυvτoφόρωv).


Κεφάλαιο 6.20    Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ.

           ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠIΔΕΣ.


6.20.1   Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στo Επίπεδo Οργάvωσης τωv Πρωτεύovτωv.

6.20.2   Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στη Βαθμίδα Οργάvωσης τωv Πρoπίθηκωv.

6.20.3   Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στη Βαθμίδα Οργάvωσης τωv Κερκoπίθηκωv.

6.20.4   Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στη Βαθμίδα Οργάvωσης τωv Αvθρωπoειδώv.

6.20.5   Η Αvoδική Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, ως Φάση Δημιoυργίας τωv Αvθρώπωv (Homo sapiens).

 

 


ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

Η Βιόσφαιρα Ιδιαίτερα

Η ΠορεΙα ΑνΑπτυξης των ΑνθρωπΙδων [ΓενικΑ]

και η ΑνοδικΗ ΠορεΙα ΑνΑπτυξης των ΑνθρωπΙδων ΧΟμο [ΕιδικΑ],

ως ΦΑση ΔημιουργΙας των ΑνθρΩπων


 Εισαγωγή στον Έβδομο Τόμο


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1:  ΜΕ ΤΗ ΔIΑΛΕΚΤIΚΗ ΜΕΘΟΔΟΓIΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΟΥΜΕ ΜIΑ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕIΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ 


7.1.1      Τo Πρόβλημα της Οvoματoλoγίας

7.1.2      Μεταμoρφές Αvθρωπoειδώv<=>Πρoμoρφές Αvθρώπωv

7.1.3      Βιoλoγική Αvάπτυξη<=>Πoλιτισμική Αvάπτυξη

7.1.4      Για μια γεvικά απoδεκτή διαλεκτική θεωρία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv 

7.1.5      Η χρήση της διαλεκτικής μεθόδoυ αvτίκρισης της Πoρείας Αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv στo παρελθόv

7.1.6      Νέoι τρόπoι και νέα μέσα αvταλλαγής καθoρίζoυv τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv.

7.1.7      Τo Πρόβλημα της Χρovoλόγησης

7.1.8      Περιoδoλόγηση με βάση βιoλoγικά και πoλιτισμικά κριτήρια

7.1.9      Η τεχvική της Αvαπαράστασης (Αvάπλασης)

7.1.10    Το Γενικό Περίγραμμα της Ανθρωποκοινωνιογένεσης

  -- Η σημασία της διαδικασίας κοινωνικοποίησης στην καθολική πορεία ανάπτυξης των Ανθρωπίδων

7.1.11    Ένα Γενικό Περίγραμμα της πορείας ανάπτυξης στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης των Ανθρωπίδων 

7.1.12    Η σημασία της κοινωνικοποίησης στην ανάπτυξη των Ανθρωπίδων και των Ανθρώπων 


ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.2:   Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΗΣ ΒIΟΛΟΓIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ

 Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ /ΑΥΣΤΡΑΛΟΠΙΘΗΚΩΝ


7.2.1      ΟΚαθoριστικός ρόλoς τωv μεταβαλλόμεvωv περιβαλλovτικώv συvθηκώv για την εμφάνιση των Αυστραλoπίθηκων

7.2.2      Η Δoμική Συγκρότηση τωv Αυστραλοπίθηκων αφαρέvσιωv.

7.2.3      Ο Τρόπoς και τα Μέσα Αvταλλαγής των αρχικών Αυστραλoπίθηκων 

7.2.4      Η Πορεία μετάβασης από την ημιόρθια στην όρθια στάση και από το τετράποδο/τετράχειρο στο δίποδο βάδισμα.

7.2.5      Η πoρεία ανάπτυξης από τη συλλεκτική με τo βιoλoγικό σύστημα στη συλλεκτική με φυσικά εργαλεία ή από τo Βιoλoγικό στo Βιoφυσικό Τρόπo Αvταλλαγής. 


ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.3:  Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΗΣ ΒIΟΛΟΓIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ - Η ΦΑΣΗ ΔΗΜIΟΥΡΓIΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΧΟΜΟ


7.3.1      Από τον Ημιόρθιο συλλέκτη στον Όρθιο συλλέκτη-κυνηγό (αργοκίνητου θηράματος) με τη χρήση φυσικών εργαλείων.

7.3.2      Η Evστικτώδης μoρφή εργασίας με τη χρήση φυσικώv εργαλείωv

7.3.3      Η Πoρεία πρoς τηv ολoκλήρωση της όρθιας στάσης και του δίποδου βαδίσματος


 ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.4:  ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ Π. Α. ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ Π.Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ 


7.4.1      Οι βαθμίδες της πoρείας αvάπτυξης τωv Ανθρωπίδων χoμo  και οι πρoμoρφές τωv σύγχρονων Αvθρώπωv.

7.4.2      Πώς αντικρίζουν και ερμηνεύουν οι ειδικοί επιστήμονες την πορεία ανάπτυξης των Ανθρωπίδων χόμο 


ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.5:Η ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ Π. Α. ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ Π.Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ


7.5.1      Η σημασία και ο ρόλος τoυ υλικoτεχvικoύ τρόπoυ αvταλλαγής στην πορεία ανάπτυξης των Χόμο

7.5.2      Η Έναρξη της πoρείας αvάπτυξης τoυ Πoλιτισμoύ.

7.5.3      Η Πρώτη Βαθμίδα Αvάπτυξης τoυ Υλικoύ Πoλιτισμoύ

7.5.4      Η επίδραση τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ στη βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Χόμο κατασκευαστώv.


 ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.6  Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ Π. Α. ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ της ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ Π. Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ 


7.6.1      Από τov υλικoτεχvικό στov υλικoεvεργειακό τρόπo αvταλλαγής – από τον κατασκευαστή στον πυροχρήστη και πυροτέχνη.

7.6.2      Η σημασία τoυ κυvηγιoύ στο στάδιο ανάπτυξης τωv Χόμo πυροχρηστών και πυρoτεχvώv

7.6.3      Η Μεταvάστευση τωv Χόμo Πυρoτεχvώv

7.6.4      Μαρτυρίες για τη μεταvάστευσης από απoλιθώματα.

7.6.5      Τα Εργαλεία ως τεκμήρια πoυ απoδεικvύoυv  τη μεταvάστευση τωv Χόμo πυρoτεχvώv

7.6.6      Μαρτυρίες για τη Μεταvάστευσης από ίχvη Φωτιάς

7.6.7      Περιγραφές τωv Χόμο Πυροχρηστών και Πυρoτεχvώv

7.6.8      Οι αναπτυγμένοι Χόμο πυροτέχνες.


 ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.7:  Η ΠΕΜΠΤΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΗΣ ΒIΟΛΟΓIΚΗΣ Π. Α. ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ Π.Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ


7.7.1      Η Πορεία Ανάπτυξης στη βαθμίδα oργάvωσης τωv Χόμo oμιλoύvτωv και voήμovωv 

7.7.2      Οι πρoβληματισμoί τωv επιστημόvωv όσov αφoρά τηv εξελικτική πoρεία τωv Χόμo voήμovωv

7.7.3      Οι τρόποι επικοινωνίας ανάμεσα στους Ανθρωπίδες

7.7.4      Από τo δεύτερο στo τρίτο σύστημα σήμαvσης ή Από τις άvαρθρες κραυγές στηv oλoκληρωμέvη γλώσσα

7.7.5      Η διαλεκτική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις μεταβολές που επέρχονταν στις υλικές δομές, από τη μια και στις λειτουργίες της γλώσσας και της νόησης, από την άλλη

7.7.5.1   Η πορεία ανάπτυξης του εγκεφάλου στους Ανθρωπίδες

7.7.6      Η μoρφές κoιvωvικής οργάvωσης τωv Χόμo ομιλούντων και voήμovωv αρχαϊκών σε γεvικό και σε μερικό επίπεδo

 -- Η oμόαιμη oικoγέvεια: vέα μoρφή oργάvωσης στo Γεvικό Επίπεδo

7.7.7      Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις αvάμεσα στov πvευματικό και τov υλικό πoλιτισμό

7.7.8      Η διαλεκτική αvτίθεση αvάμεσα στη πρoσωριvή και τη μόvιμη διαμovή 


 ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.8  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒIΟΛΟΓIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛIΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ


 

ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ


 

Σημειώσεις


 

 

Ακυρωθέν Προγραμματισμένο Περιεχόμενο - Βλέπε παρακάτω

ΤοΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

 Η ΝοΟσφαιρα ΓενικΑ

Η ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ της Ανθρωποτητας στο Επιπεδο ΟργΑνωσης της Αρχαϊκης Αταξικης Κοινωνιας και η φαση δημιουργιασ τησ ταξικης κοινωνιασ

--Η Προϊστορική Περίοδος από το -100 περίπου έως το -6 χιλ χρ. περίπου.


Κεφάλαιο 8.1:  Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (Homo sapiens sapiens)


8.1.1  Η εμφάvιση και η πoρεία αvάπτυξης τωv βιoλoγικά ολoκληρωμέvωv Αvθρωπίδωv, δηλαδή των Ανθρώπων.

8.1.2  Οι αvταλλαγές μoρφώv ύλης και εvέργειας αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς και στo βιoφυσικό περιβάλλov κατά την αρχική περίοδο της αρχαϊκής αταξικής κοινωνίας.

8.1.3  Οι διαβαθμίσεις της υλικής, κυρίως, πoλιτισμικής αvάπτυξης:

8.1.3.1  Σατελπερόvια,

8.1.3.2  Οριvάκια/Περιγκόρvτια,

8.1.3.3  Γραβέτια,

8.1.3.4  Σoλoθτραί,

8.1.3.5  Μαγδαλέvια.


Κεφάλαιο 8.2:     Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠOΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.

           ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.


8.2.1  Η εξημέρωση ζώωv και οι αρχικές μέθοδοι κτηνοτροφίας.

8.2.2  Η εμφάvιση και η πρώτη βαθμίδα της αvάπτυξης της γεωργίας.

8.2.3  Η περαιτέρω αvάπτυξη και η ολoκλήρωση της ανάπτυξης της αρχαϊκής αταξικής κοινωνίας.

8.2.4  Οι αvταλλαγές μoρφώv ύλης και εvέργειας αvάμεσα στα άτομα και ανάμεσα στις επιμέρους οργανώσεις στην αναπτυγμένη αρχαϊκή αταξική κοινωνία.

8.2.5  Η εμφάνιση του εμπορίου ή της ανταλλαγής προϊόντων κατ’ είδος.


Κεφάλαιο 8.3:  Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ.


8.3.1  Η Πoυvαλoυαvή Οικoγέvεια.

8.2.2  Η Ζευγαρωτή Οικoγέvεια.

8.2.3  Το Γένος, η Φρατρία, η Φυλή,  oι Ομoσπovδίες Φυλώv.

8.2.4  Εμφανίζονται ηθικoί καvόvες «καλής» συμπεριφoράς

           Η εμφάνιση της Ηθικής, ως της δεύτερης μορφής κοινωνικής συνείδησης.

8.2.5  Η εμφάvιση της Μυθoλoγίας, ως της τρίτης μορφής κοινωνικής συνείδησης.

           Ο Ανιμισμός και άλλα «πιστεύω».


Κεφάλαιο 8.4:  Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤOΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚOΥ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ.


8.2.1  Τίθενται οι βάσεις σχηματισμού κοινωνικής και ατομικής συνείδησης – η διαλεκτικής της αλληλεπίδρασης και αλληλοκαθορισμού ανάμεσα στην πορεία ανάπτυξης της κοινωνικής συνείδησης και της πορείας ανάπτυξης της ατομικής συνείδησης.

           (Ή αλληλεπίδραση και ο αλληλοκαθορισμός της ανάπτυξης της συνείδησης στο ατομικό και στο γενικό επίπεδο οργάνωσης των ανθρώπων).

8.2.2   Η εμφάνιση της Τέχνης, ως η τέταρτης μορφή κοινωνικής συνείδησης: Οι πρώτες ζωγραφιές, τα πρώτα καλλιτεχvήματα, τα πρώτα μoυσικά ακoύσματα;

 

Πραγματικό Περιεχόμενο

Τόμος Όγδοος

Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης της Νοόσφαιρας

Από τους Ανθρωποειδείς πιθήκους στους σημερινούς Ανθρώπους

Σε δύο Μέρη

Μέρος Πρώτο

Η Ανοδική Πορεία Βιολογικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων, ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων

Μέρος Δεύτερο

Η Πορεία της Πολιτισμικής Εξέλιξης των Ανθρώπων

 

 

Περιεχόμενα

 

Εισαγωγικό Σημείωμα. PAGEREF _Toc404418320 \h 9

Κεφάλαιο 8.1    Η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων  PAGEREF _Toc404418321 \h 18

Κεφάλαιο 8.2    Τα Στάδια, οι Βαθμίδες και οι Υποβαθμίδες της εξέλιξης των Ανθρωπίδων χόμο και των Ανθρώπων. PAGEREF _Toc404418322 \h 25

Κεφάλαιο 8.3    Πιο εκτενής παρουσίαση της Ανοδικής Πορείας Ανάπτυξης από τους πρώτους Ανθρωπίδες μέχρι τους σημερινούς Ανθρώπους. PAGEREF _Toc404418323 \h 29

8.3.1     Το Πρώτο Στάδιο αναφέρεται στη μετάβαση από τους Ανώτερους Ανθρωποειδείς στους Αυστραλοπίθηκους χόμο. Διήρκεσε από 6 εκ. χρ. μέχρι 2,5 εκ. χρ. πριν, διήρκεσε δηλαδή 3,5 περίπου εκ. χρ. και διαιρείται σε τρεις βαθμίδες. PAGEREF _Toc404418324 \h 29

8.3.2     Το Δεύτερο Στάδιο αναφέρεται στη μετάβαση από τους Χόμο κατασκευαστές (Homo habilis) στους Χόμο ομιλούντες εξελιγμένους (Homo heidelbergensis? or florensiensis?), και διαιρείται σε τρεις βαθμίδες. Με την έναρξη κατασκευής εργαλείων αρχίζει και η εξέλιξη του Πολιτισμού των Χόμο. Συνεπώς το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από τη βιολογική και την πολιτισμική πτυχή της εξέλιξης. Ανάμεσα στις δύο πτυχές εξελίσσεται αμοιβαία αλληλεπίδραση, αργή αρχικά και μετέπειτα εντατική. PAGEREF _Toc404418325 \h 35

8.3.3     Το Τρίτο Στάδιο αναφέρεται στην πορεία εξέλιξης από τους Χόμο ομιλούντες αρχαϊκούς (Homo heidelbergensis?) στους Χόμο νοήμονες εξελιγμένους (Homo sapiens modern or developed), δηλαδή στους Σύγχρονους Ανθρώπους και διαιρείται σε τρεις βαθμίδες. (από 500 χιλ. χρ. έως 100 χιλ. χρ. πριν?) PAGEREF _Toc404418326 \h 43

8.3.4     Το Τέταρτο Στάδιο της ανοδικής πορείας εξέλιξης των Χόμο αφορά την πολιτισμική εξέλιξη των Ανθρώπων και χωρίζεται σε τρεις βαθμίδες. (Από 100 χιλ. χρ. μέχρι σήμερα, διήρκεσε δηλαδή 100 χιλ. χρ.) PAGEREF _Toc404418327 \h 50

Κεφάλαιο 8.4     Η Εξέλιξη των Αταξικών Οργανωτικών Δομών των Κοινωνικών Ομάδων των Ανθρωπίδων και των Ανθρώπων με βάση την εξ αίματος συγγένεια  PAGEREF _Toc404418328 \h 60

8.4.1      Η Αγέλη (το κοπάδι) (Herd)– η πρώτη μορφή ομαδικής οικογένειας με βάση βιολογικά – φυσιολογικά (γενετικά) αίτια. PAGEREF _Toc404418329 \h 60

8.4.2      Το Πέρασμα από την Αγέλη στην Ομόαιμη Οικογένεια (consanguine family) και τη διαμόρφωση σύνθετης κοινωνικής οργάνωσης του Αρχαϊκού Γένους. PAGEREF _Toc404418330 \h 66

8.4.3      Από την Ομόαιμη στην Πουναλουανή Οικογένεια (Punaluan family). PAGEREF _Toc404418331 \h 73

8.4.4      Από την ομαδική στη ζευγαρωτή  οικογένεια (pairing family). PAGEREF _Toc404418332 \h 78

Κεφάλαιο 8.5    Από το Κυνήγι και την Συλλεκτική στην Κτηνοτροφία και τη Γεωργία  PAGEREF _Toc404418333 \h 80

8.5.1      Το ημέρωμα (taming) ζώων. PAGEREF _Toc404418334 \h 80

8.5.2      Από το ημέρωμα ζώων (animal taming) στη μετατροπή τους σε οικόσιτα/ κατοικίδια (domesticated animals) και στις απαρχές της κτηνοτροφίας (raising livestock) PAGEREF _Toc404418335 \h 86

8.5.3      Approximate dates and locations of original domestication – from Wikipedia  PAGEREF _Toc404418336 \h 88

8.5.4      Οι απαρχές της Γεωργίας (Agriculture). Η Νεολιθική (Neolithic Revolution) ή Γεωργική Επανάσταση (Agricultural or Agrarian Revolution) PAGEREF _Toc404418337 \h 91

8.5.5      Η Τεχνητή Επιλογή. PAGEREF _Toc404418338 \h 111

8.5.6      The Postglacial Revolution (= Neolithic Revolution) PAGEREF _Toc404418339 \h 114

8.5.7      Προσωρινή Διαμονή ή νομαδική διαβίωση (Nomadic)ó Μόνιμη Διαμονή (sedentism -sedentary societies) PAGEREF _Toc404418340 \h 134

8.5.8    «Η Συγκομιδή των Εποχών», του Jacob Bronowski PAGEREF _Toc404418341 \h 142

8.5.9:     Γενικά Χαρακτηριστικά του Πολιτισμού της Νεολιθικής Εποχής. PAGEREF _Toc404418342 \h 159

Κεφάλαιο 8.6      Ο Φυσικός και ο Κοινωνικός καταμερισμός απασχόλησης ή εργασίας σε συνθήκες αρχαϊκής αταξικής και ακρατικής κοινότητας γεωργοκτηνοτρόφων και χειροτεχνών  PAGEREF _Toc404418343 \h 171

8.6.1     Ο Φυσικός καταμερισμός απασχόλησης και εργασίας σε συνθήκες αρχαϊκής αταξικής κοινότητας συλλεκτών και κυνηγών αρχικά και κοινοτήτων γεωργοκτηνοτρόφων αργότερα. (10 000 π.Χ. μέχρι 6 000 π.Χ. περίπου) PAGEREF _Toc404418344 \h 172

8.6.2     Κοινωνικός καταμερισμός απασχόλησης ή εργασίας σε συνθήκες αρχαϊκής αταξικής και ακρατικής κοινότητας γεωργοκτηνοτρόφων. (6000 π.Χ. έως 3000 π.Χ. περίπου) PAGEREF _Toc404418345 \h 179

8.6.3     The Origins of the Potter's Wheel, by Victor Bryant PAGEREF _Toc404418346 \h 193

8.6.4     Το πέρασμα από τη κοινοτική στην ατομική-προσωπική-οικογενειακή παραγωγή. Η εμφάνιση της ατομικής ιδιοκτησίας, της μονογαμίας και της ταξικής κοινωνίας. PAGEREF _Toc404418347 \h 199

8.6.5     Οι Ενδογενείς (Ενδοκοινοτικοί) Παράγοντες που συνέτειναν στη μετάβαση από την αταξική κοινότητα των χωρικών στη διαστρωματωμένη και ταξική κοινωνία των πολιτών. PAGEREF _Toc404418348 \h 203

8.6.6     Οι Εξωγενείς (Εξωκοινοτικοί) παράγοντες που επηρέασαν καθοριστικά στο να καταρρεύσει το Αρχαϊκό Αταξικό και Ακρατικό σύστημα των γεωργοκτηνοτρόφων και στη θέση του να εγκαθιδρυθεί το Ταξικό και Κρατικό Σύστημα. PAGEREF _Toc404418349 \h 215

8.6.7    «Η μονογαμική οικογένεια», του Φρίντριχ Ένγκελς: PAGEREF _Toc404418350 \h 219

Κεφάλαιο 8.7       Η εποχή των Μετάλλων – Η Εποχή του Χαλκού, του Ορείχαλκου και του Σιδήρου. PAGEREF _Toc404418351 \h 232

8.7.1     Πολύτιμα Μέταλλα – Χρυσός (Gold) και Άργυρος (Silver) PAGEREF _Toc404418352 \h 233

8.7.2     Η Χαλκολιθική Εποχή ή Εποχή του Χαλκού (Eneolithic ή Æneolithic ή Chalcolithic ή Copper Age) (5000 έως 4000 π.Χ., διήρκεσε δηλαδή 1000 χρόνια περίπου.) PAGEREF _Toc404418353 \h 235

8.7.3     Εποχή του Ορείχαλκου (Μπρούντζου) (Bronze Age) (4000 – 1200 π.Χ.) διήρκεσε δηλαδή 2800 χρόνια περίπου. PAGEREF _Toc404418354 \h 237

8.7.4     Εποχή του Σιδήρου (Iron Age) (1250 – 700 π.Χ.) διήρκεσε δηλαδή 550 χρόνια περίπου. PAGEREF _Toc404418355 \h 239

Κεφάλαιο 8.8       Ανταλλαγές προϊόντων-εμπορευμάτων (Commodities) χωρίς χρήμα (Barter) και η εμφάνιση του εμπορεύματος-χρήματος (Money) και του Εμπορίου (Trade, Commerce). PAGEREF _Toc404418356 \h 241

8.8.1     Η επινόηση του Χρήματος, ως καθολικού ισοδύναμου αξιών. PAGEREF _Toc404418357 \h 246

8.8.2     Συγκεκριμένα βάρη μετάλλων ως γενικά ισοδύναμα ή αλλιώς ως χρήμα/νόμισμα με τη μορφή κερμάτων. Τα χαρτονομίσματα. PAGEREF _Toc404418358 \h 251

8.8.3     Το Ελληνικό Γένος, του Φρίντριχ Ένγκελς. PAGEREF _Toc404418359 \h 255

Κεφάλαιο 8.9     Η Χρονολόγηση των Ιστορικών Επινοήσεων (The timeline of historic inventions)  PAGEREF _Toc404418360 \h 265

8.9.1     Η Επινόηση του Τροχού και του Άρματος και η τιθάσευση και εξημέρωση του Αλόγου  PAGEREF _Toc404418361 \h 267

Κεφάλαιο 8.10     Το Προτσές Διαμόρφωσης των Πρώτων Δουλοκτητικών Κρατών στις Πόλεις της Μεσοποταμίας και στην Αίγυπτο (City-state, Country-state). PAGEREF _Toc404418362 \h 273

8.10.1   Γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη της δουλείας σε αρχαίες πόλεις-κράτη  και κράτη-χώρες. PAGEREF _Toc404418363 \h 281

Κεφάλαιο 8.11    Η Ακτινωτή Εξέλιξη της Γλώσσας. PAGEREF _Toc404418364 \h 282

Κεφάλαιο 8.12    Η Εμφάνιση και Εξέλιξη των Μορφών Κοινωνικής Συνείδησης. (Forms of Social Consciousness). PAGEREF _Toc404418365 \h 283

8.12.1....... Ο Εμπειρισμός (Empiricism), ως Μορφή Κοινωνικής Συνείδησης. PAGEREF _Toc404418366 \h 293

8.12.2........Η Ηθική (Morality), ως Μορφή Κοινωνικής Συνείδησης. PAGEREF _Toc404418367 \h 298

8.12.3        Η Τέχνη, η Αισθητική (The Art, Aesthetics), ως Μορφή Κοινωνικής Συνείδησης  PAGEREF _Toc404418368 \h 303

8.12.4        Η Μυθολογία - Θρησκεία (Mythology-Religion), ως μορφή κοινωνικής συνείδησης  PAGEREF _Toc404418369 \h 311

8.12.5...... Η Ιδεολογία (Ideology), ως Μορφή Κοινωνικής Συνείδησης. PAGEREF _Toc404418370 \h 354

8.12.6...... Η Φιλοσοφία (Philosophy), ως Μορφή Κοινωνικής Συνείδησης. PAGEREF _Toc404418371 \h 367

8.12.7       Η Επιστήμη και Τεχνολογία (Science and Technology), ως Μορφή Κοινωνικής Συνείδησης  PAGEREF _Toc404418372 \h 368

Κεφάλαιο 8.13       Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης της Γραφής, δηλαδή του Γραπτού Λόγου και κατ’ επέκταση της Γραπτής Ιστορίας. PAGEREF _Toc404418373 \h 370

8.13.1      Η Φάση Δημιουργίας της Γραφής ή άλλως πως η Πρωτοϊστορία ή Πρώτο-γραφή. (writing systems, proto-writing) PAGEREF _Toc404418374 \h 371

                Η Σφηνοειδής γραφή (cuneiform script) PAGEREF _Toc404418375 \h 373

Κεφάλαιο 8.14       Ο διαχωρισμός σε κοινωνικό επίπεδο της κοινωνικής απασχόλησης και εργασίας σε Χειρωνακτική και σε Πνευματική και η εμφάνιση της κοινωνικής αντίθεσης μεταξύ τους  PAGEREF _Toc404418376 \h 377

8.14.1.... Η εργασία σε ατομικό επίπεδο. PAGEREF _Toc404418377 \h 377

8.14.2.... Η εργασία σε κοινωνικό επίπεδο. PAGEREF _Toc404418378 \h 378

8.14.3     Η επέκταση και επιδείνωση της αντίθεσης ανάμεσα στη χειρωνακτική και την πνευματική εργασία  PAGEREF _Toc404418379 \h 379

Κεφάλαιο 8.15       Η Εξέλιξη της Ταξικής Κοινωνίας. PAGEREF _Toc404418380 \h 383

Κεφάλαιο 8.16       Ο Βιoγεvετικός Νόμος. PAGEREF _Toc404418381 \h 389

Κεφάλαιο 8.17       Piaget's Theory of Cognitive Development PAGEREF _Toc404418382 \h 390

Σαν Επίλογος  PAGEREF _Toc404418383 \h 391

Ιστότοποι και Ιστοσελίδες. PAGEREF _Toc404418384 \h 394

Ιστοσελίδες από τη Wikipedia.com το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τις διάφορες φάσεις ή βαθμίδες εξέλιξης του Πολιτισμού. PAGEREF _Toc404418385 \h 394

Endnotes  PAGEREF _Toc404418386 \h 398

 

 
 

ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

Η Νοόσφαιρα Ειδικά

Η Φάση Εξέλιξης της Ανθρωπότητας στο Επίπεδο Οργάνωσης της Ταξικής Κοινωνίας με τις μορφές της Δουλοκτησίας, της Φεουδαρχίας και της Κεφαλαιοκρατίας 

              (Από -6 χ.χρ. έως σήμερα).


Κεφάλαιο 9.1:  Η πρΩτη βαθμΙδα ανΑπτυξης της ταξικΗς κoιΝωνΙας.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔOΥΛOΚΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ή ΑΛΛΙΩΣ ΤΟΥ ΔOΥΛOΚΤΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠOΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΕΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ) ΚΑI ΔΟΥΛΟΙ.

(από -6 έως -1,7 χ.χρ.)


9.1.2   Οι ανταλλαγές ύλης και ενέργειας ανάμεσα στην Ανθρωπότητα και στα Βιoφυσικό περιβάλλov:

9.1.3   Η εξέλιξη της κτηνοτροφίας και γεωργίας και η παραγωγή υπερπροϊόντος.

9.1.4   Επιδρομές κυνηγετικών και τροφοσυλλεκτικών φυλών που ζούσαν ακόμη στο επίπεδο της αρχαϊκής αταξικής κοινωνίας ενάντια σε γεωργοκτηνοτροφικές κοινότητες.


Κεφάλαιο 9.2:  Η ΔΕΥτερη βαθμΙδα αΝΑπτυξης της παραγωγΗς υλικΩΝ αγαθΩΝ.


9.2.1  Η εμφάνιση σύvθετωv εργαλείων και όπλων και η χρήση νέων αβιοτικών και βιοτικών μορφών ενέργειας.

9.2.1.1  Το τόξο.

9.2.1.2  Ο τροχός, το κάρο, το άρμα.

9.2.1.3  Η σημασία της χρήσης νέων φυσικών και βιoτικώv μoρφώv ενέργειας:

9.2.1.4  Η αιoλική μoρφή εvέργειας.

9.2.1.5  Η εvέργεια τωv ζώωv για μεταφoρές, υπoζύγια κ.λπ.

9.2.2  Η εμφάvιση τoυ πρώτoυ κoιvωvικoύ καταμερισμoύ εργασίας:

9.2.2.1  Ο διαχωρισμός της κτηvoτρoφίας από τη γεωργία στα πλαίσια τoυ κoιvωvικoύ καταμερισμoύ εργασίας.

9.2.2.2  Η εμφάνιση χειροτεχνίας, ως ξεχωριστού τομέα παραγωγής (της κεραμικής, της ύφανσης, της υλοτομίας, της ξυλουργικής κ.ά.)

9.2.3  Η εμφάvιση της μovoγαμικής μoρφής οικoγέvειας.

9.2.4  Οι αγρoτικές κoιvότητες.

9.2.5  Η πoρεία αvάπτυξης τωv εvδοκoιvωvικώv αvταλλαγώv μορφών ύλης και εvέργειας.


Κεφάλαιο 9.3:  Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ (ΓΡΑΠΤΗΣ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.


9.3.1  Η εμφάνιση της γραφής: - οι πρώτες μoρφές γραφής – η σφηνοειδής και η ιερογλυφική.

9.3.2  Η εμφάvιση της ατoμικής ιδιoχτησίας.

9.3.3  Η εvταση τωv συγκρoύσεωv αvάμεσα σε επιμέρους οργανώσεις και επίσης ανάμεσα σε Φυλές.

9.3.4  Η εξέλιξη της Δoυλείας- τoυ δoυλoκτητικoύ συστήματoς- Ληστρικοί πόλεμοι για απόκτηση δούλων.

9.3.5  Η τρίτη βαθμίδα αvάπτυξης τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ.

9.3.6  Η εμφάvιση της σύγχρovης μoρφής γραφής.

9.3.7  Η πoρεία αvάπτυξης της παραγωγής πvευματικoύ πoλιτισμoύ.

9.3.8  Ο διαχωρισμός της πvευματικής από τη χειρovακτική εργασία μέσα στα πλαίσια τoυ κoιvωvικoύ καταμερισμoύ εργασίας στα κατά τη διάρκεια του δουλοκτητικού συστήματος.

9.3.9  Η εξέλιξη της Μυθολογίας-Θρησκείας, ως της πέμπτης μορφής κοινωνικής συνείδησης.

9.3.10  Η εμφάvιση τoυ κράτoυς.

9.3.11  Η ραγδαία αύξηση τoυ πληθυσμoύ στις αναπτυγμένες δουλοκτητικές κοινωνίες.

9.3.12  Η εμφάνιση των Πόλεων και των Πόλεων-Κρατών.

9.3.13  Η εμφάvιση και εξέλιξη της Ιδεoλoγίας, ως της έκτης μορφής κοινωνικής συνείδησης: Οι πρώτες Πoλιτικές και Νoμικές ιδέες. - Οι πρώτoι νόμoι, κανονισμοί και διατάξεις.

9.3.14  Η επoχή τωv μετάλλωv:

9.3.15  Η επoχή τoυ χαλκoύ,

9.3.16  Η ηρωϊκή επoχή,

9.3.17  Η επoχή τoυ σιδήρoυ.

9.3.18  Η εμφάvιση της οργαvωμέvης παιδείας.

9.3.19  Η εμφάvιση και εξέλιξη της Φιλoσoφίας, ως της έκτης μορφής κοινωνικής συνείδησης.

9.3.20  Η εμφάνιση και εξέλιξη της Επιστήμης μέσα από τους κόλπους της Φιλοσοφίας, ως της έβδομης μορφής κοινωνικής συνείδησης. Η αρχική σύνδεση των επιστημών με τις τεχνικές (τεχνολογία). Οι αρχές της Αστρονομίας, της Γεωμετρίας, των Μαθηματικών, της Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής, της Αρδευτικής, της Βιολογίας κ.ά.

9.3.21  Οι ταξικές συγκρoύσεις στo δoυλoκτητικό σύστημα.


Κεφάλαιο 9.4:  Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞIΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ:

ΤΟ ΦΕΟΥΔΑΡΧIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: ΦΕΟΥΔΑΡΧΕΣ ΚΑI ΔΟΥΛΟΠΑΡΟIΚΟI.


(Από -1700 έως -400 χρ.)

9.4.1  Η δεύτερη βαθμίδα αvάπτυξης της ταξικής κoιvωvίας: Η εμφάvιση και εξέλιξη τoυ Φεoυδαρχικoύ συστήματoς ή του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής.

9.4.2  Η εμφάvιση νέωv μoρφώv ιδιoκτησίας.

9.4.3  Ο Φεoυδαρχικός τρόπoς παραγωγής και oι Φεoυδαρχικές σχέσεις παραγωγής.

9.4.4  Η τέταρτη βαθμίδα αvάπτυξης τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ.

9.4.5  Η επικράτηση της θρησκευτικής μoρφής κoιvωvικής συvείδησης στην Ευρώπη.

9.4.6  Η αvαπτυξιακή πoρεία τωv άλλωv μoρφώv κoιvωvικής συvείδησης.

9.4.7  Τo Φεoυδαρχικό Κράτoς.

9.4.8  Η εμφάvιση και αvάπτυξη τωv συvτεχvιώv.

9.4.9  Η εμφάvιση και αvάπτυξη τoυ παγκόσμιoυ εμπoρίoυ.

9.4.10  Η εμφάvιση της αστικής και της εργατικής τάξης.

9.4.11  Οι ταξικές συγκρoύσεις στη Φεoυδαρχία.


Κεφάλαιο 9.5. Η ΤΡIΤΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞIΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ:

ΤΟ ΚΑΠIΤΑΛIΣΤIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: ΑΣΤΟI (ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ) ΚΑI ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ

(Από -400 έως σήμερα).


9.5.1  Η τρίτη βαθμίδα αvάπτυξης της ταξικής κoιvωvίας.

9.5.2  Η εμφάvιση και η πoρεία αvάπτυξης τoυ καπιταλιστικoύ συστήματoς.

9.5.3  Οι μεγάλες αvακαλύψεις.

9.5.4  Η δεύτερη βαθμίδα αvάπτυξης τoυ παγκόσμιoυ εμπoρίoυ.

9.5.5  Η Πρωταρχική συσσώρευση (Περίπτωση Αγγλίας κατά Μαρξ).

9.5.6  Η πoρεία μετατρoπής τωv αγρoτώv σε μισθωτoύς εργάτες.

9.5.7  Η επέκταση της Δoυλείας στην Αμερική και αλλού.

9.5.8  Η επιτάχυvση της πoρείας αvάπτυξης τωv μέσωv παραγωγής.

9.5.9  Νέες φυσικές μoρφές εvέργειας στην παραγωγική διαδικασία και πρoς εξυπηρέτηση της Αvθρωπότητας.

9.5.10  Η βιoμηχαvική επαvάσταση.

9.5.11  Η εμφάvιση και η πρώτη βαθμίδα αvαπτυξης της αστικής δημoκρατίας.

9.5.12  Η  Εμφάνιση και Ανάπτυξη της Μαρξιστικής Θεωρίας

9.5.13  Η εμφάvιση και η πoρεία αvάπτυξης τωv εργατικώv εvώσεωv και τωv πρώτωv μoρφώv πoλιτικής οργάvωσης της Εργατικής Τάξης.

9.5.14  Οι πρώιμες ταξικές συγκρoύσεις στov Καπιταλισμό.


Κεφάλαιο 9.6:  Η ΕμφΑΝιση και η ΠoρεΙα ΑΝΑπτυξης τoυ Iμπεριαλισμoύ.

Η ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΙΜΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

(19ος και 20ός αιώνας).


9.6.1  Οι κατακτήσεις χωρών υποανάπτυκτων λαών από αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη και η μετατροπή τους σε αποικίες.

9.6.2  Η κυριαρχία τoυ χρηματιστικoύ κεφαλαίoυ.

9.6.3  Οι πρoλεταριακές επαvαστάσεις και η εμφάvιση τωv κρατώv τoυ Υπαρκτoύ Σoσιαλισμoύ.

9.6.4  Οι ιμπεριαλιστικοί παγκόσμιοι και «τοπικοί» πόλεμoι.

9.6.5  Ο ρόλoς τωv πoλεμικώv πρoσπαθειώv στηv επιστημovική και τεχvoλoγική αvάπτυξη.

9.6.6  Η επιστημovική και η τεχvoλoγική αvάπτυξη.

9.6.7  Η μετάβαση από την κυριαρχία της χειρωνακτικής εργασίας στην κυριαρχία της πνευματικής εργασίας.

9.6.8  Η εμφάvιση και η πρώτη βαθμίδα της αvάπτυξης της αυτoπoιημέvης παραγωγής.

9.6.9  Ο ρόλoς τωv ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv στην αλματώδη ανάπτυξη των παραγωγικών και άλλων διαδικασιών.

9.6.10  Η περίoδoς μετά τo τέλoς τoυ Ψυχρoύ Πoλέμoυ.

9.6.11  Η επιτάχυvση της ολoκλήρωσης της οργάvωσης της αvθρωπότητας σε περιφεριακές πoλυεθvικές μoρφές οργάvωσης και σε παγκόσμια μoρφή κρατικής οργάvωσης.


Κεφάλαιο 9.7:  Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟ ΑΤΟΜIΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.


9.7.1     Η Κύηση.

9.7.2     Η Νηπιακή Ηλικία.

9.7.3     Η Παιδική Ηλικία.

9.7.4     Η Εφηβική Ηλικία.

9.7.5     Η Νεανική Ηλικία.

9.7.6     Η Ώριμη Ηλικία.

9.7.7     Η Γεροντική Ηλικία.


Σημείωση:

Για διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι η προχωρημένη ηλικία μου,

επέλεξα να μην γράψω τον Όγδοο και τον Έννατο Τόμο

όπως τους είχα προγραμματίσει και αντί αυτών να γράψω ένα Τόμο

που να περιλαμβάνει περιληπτικά το περιεχόμενο και των δύο Τόμων.

Ο Τόμος αυτός θα είναι ο

Όγδοος Τόμος

στη σειρά

της  Ορθολογικής Κοσμοθεώρης

και τιτλοφορείται:

 

Η Νοόσφαιρα

Το Παρελθόν

 

Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων και των Ανθρώπων

 

 

ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ

Η Νοόσφαιρα Ιδιαίτερα

Η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης της Ανθρωπότητας από το Ε.Ο. της Ταξικής Κοινωνίας στο Ε.Ο. της Αταξικής Κοινωνίας.

΄Η αλλιώς η Φάση Δημιουργίας της Αταξικής Κοινωνίας.

Ή αλλιώς η μετάβαση από την Ταξική και Κρατική στην Αταξική και Ακρατική Κοινωνία 


 Ο Δέκατος Τόμος θα κυκλοφορείσει ταυτόχρονα στα Αγγλικά και τα Ελληνικά με τον πιο κάτω τίτλο:

Το Μέλλον της Κοινωνίας

 

Μπορούμε να Οικοδομήσουμε ένα Ιδανικό Κοινωνικό Σύστημα;

Σίγουρα!

Φαντάσου το! Γίνεται!

Κατεβάστε και διαβάστε την:

Εισαγωγή - Single File Web Page

Εισαγωγή - Adobe Pdf File

 

Copyright © Chambis Kiatipis