ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ

 

Προσκαλείστε να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση

του Χαμπή Κιατίπη στο Καφενείο της Πέμπτης

στα γραφεία της Αριστερής Πτέρυγας,  Κυβέλης 16-18, 1087 Λευκωσία,

την Πέμπτη 26 του Απρίλη 2018, 7:30μμ

                      Οι διάφορες ηλικιακές ομάδες στους ανθρώπους.

 

Την Πέμπτη 26 Απριλίου στο Καφενείο

ο Χαμπής Κιατίπης θα μιλήσει για το πώς μπορούμε

να οικοδομήσουμε μιαν Ιδανική Κοινωνία.

χωρίς χρήμα, χωρίς συνεχείς ανταγωνισμούς, διενέξεις και συγκρούσεις,

χωρίς πολέμους και χωρίς τον κίνδυνο ολικής καταστροφής.

μέσα σε όμοιες κοινωνικές συνθήκες ελεύθερα και ολόπλευρα αποκτώντας και

αναδεικνύοντας όλες τις υψηλές αρετές που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος.