Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Διαφάνειες

A Site for Slideshows

Στην Iστοσελίδα αυτή παραθέτουμε συνδέσμους που παραπέμπουν σε ενότητες φωτογραφιών που έβγαλαν φωτογράφοι του περιοδικού National Geographic

On this web page we post links to interesting photos taken by photographers working for the National Geographic.

 

Τίτλος  --  Title

 

 

 

 

 

 

Conquering an Infinite Cave

There’s a jungle inside Vietnam’s mammoth cavern. A skyscraper could fit too. And the end is out of sight.

 

Seven (7) Billion -2012

A special year-long series on population from National Geographic magazine

Plus more From National Geographic

 

Who Murdered the Virunga Gorillas? Murder haunts Africa's oldest park.

 

18χρονη περίοδος παρακολούθησης των γεγονότων που υπονομεύουν τις προσπάθειες συντήρησης του πιο αρχαίου οικολογικού πάρκου της Αφρικής.

18-year time line lists key events that have undermined conservation efforts in Africa’s oldest national park.

 

National Geographic Photos

October 15th, 2007 (Posted by Lordy)

Amazing National Geographic photos. Please enjoy!

Βραβευμένες φωτογραφίες του διάσημου περιοδικού.

 

National Geographic Contest 2007 - People

December 20th, 2007 (Posted by Ryan)

While we already had a selection of best National Geographic photos some time ago about animals, today we are publishing the series called “People”. Some photos are slightly disturbing, but I hope you’ll still enjoy them.

Φωτογραφίες ανθρώπων από διάφορες χώρες - μερικές φωτογραφίες δυνατόν να ενοχλήσουν.

 

Best National Geographic Photos of the Year

December 11th, 2007 (Posted by Lordy)

International Photography Contest gives you a unique opportunity to get your photos published in the upcoming issues of the National Geographic magazine. Here are the best photos so far!

Από τις καλύτερες φωτογραφίες που αποστάληκαν στο περιοδικό.

 

Best National Geographic Photo Contest - Landscapes

December 24th, 2007 (Posted by Ryan)

For those of you who haven’t seen. The last part of the National Geographic Photo Contest 2007. The previous ones can be found here and here.

Το τελευταίο μέρος του διαγωνισμού του περιοδικού. Τα προηγούμενα μέρη βρίσκονται  εδώ και εδώ.

 

USSR portrayed in works by Dean Conger

July 4th, 2008 (Posted by Lordy)

This ‘National Geographic’ photographer has travelled to the USSR for 30 years. Now he is ready to share his experience of the Soviet Union with us!

Φωτογραφίες από τη Σοβιετική Ένωση

 

Mesmerizing Nature

November 10th, 2008 (Posted by maverick)

Breath-taking photographs by National Geographic of the amazing nature surrounding us. Let’s hope they are still there for the next generation to enjoy.

Απίθανες φωτογραφίες τοπίων.

 

Best Pictures of the Year- 2009

 

Photo of the Day

July 21, 2011