Συνδέσεις (Links) σε Ιστότοπους Τρίτων

 

Στις Τοποθεσίες Συνδέσεις σε Ιστότοπους Τρίτων καταχωρούμε Διευθύνσεις Ιστότοπων (URLs) που κατά την άποψή μας περιέχουν υλικό, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τα θέματα που πραγματευόμαστε στους διάφορους Τόμους  της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης και γενικότερα στον Ιστότοπο Κιατίπη.

Μέχρι τη στιγμή αυτή έχουμε ετοιμάσει τέσσερις Θεματικές Ενότητες. Κάθε Θεματική Ενότητα περιέχει Ιστότοπους που κατά κάποιο τρόπο συγγενεύουν μεταξύ τους.

Στην Πρώτη Θεματική Ενότητα έχουμε καταχωρήσει Ιστότοπους που περιέχουν:

  • Υλικό από τη Φιλοσοφίας και την Κοσμολογία.

  • Υλικό από τις διάφορες Επιστήμες για την άβια φύση (Αβιόσφαιρα), για την έμβια φύση (Βιόσφαιρα), για την νοήμονα φύση (Νοόσφαιρα).

  • Βοηθήματα, όπως βιβλία online, περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.λπ.

Στη Δεύτερη Ενότητα έχουμε καταχωρήσει Ιστότοπους που περιέχουν:

  • Υλικό με θέμα την Προϊστορία

  • Υλικό με θέμα την Παγκόσμια Ιστορία,

  • Την Ιστορία πολιτισμών, λαών, εθνών, χωρών, πόλεων, χωριών, κ.λπ.

Στην Τρίτη Ενότητα καταχωρούμε κυρίως Ιστότοπους, Ιστολόγια, Ιστοχώρους και Ιστοσελίδες στην Ελληνική γλώσσα με πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιεχόμενο.

Στην Τέταρτη Ενότητα καταχωρούμε Ιστότοπους με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, όπως ηλεκτρονικές διευθύνσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και Ιστότοπους με οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

 Κάντε κλικ στην ενότητα της επιλογής σας για να επισκεφθείτε τον κατάλογο με τις συνδέσεις.

 

 Χαμπής Κιατίπης

Νοέμβριος 2003