Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Λεξιλόγιο όρων Φυσικής

Glossary of Physics Terms

In Greek

Στα Αγγλικά

 

 

Γλωσσάρι όρων πυρηνικής φυσικής και φυσικής σωματιδίων

Του Διονύση Κωνσταντίνου, Φυσικός, Kαθηγητής

Glossary of Nuclear Physics terms,

Compiled by Dionysis Konstantinos,

Physicist, Teacher

Γλωσσάρι όρων πυρηνικής φυσικής και φυσικής σωματιδίων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Glossary of Nuclear Physics terms

From Wikipedia, the free encyclopedia

Λεξιλόγιο όρων της Φυσικής

Glossary Of Physics Terms

Λεξιλόγιο όρων της Φυσικής  Glossary of Nuclear Science Terms

From the ABC's of Nuclear Science

  Glossary of Nuclear Science Terms

How is this glossary different from other nuclear science glossaries?

First, we focus on radioactive decay. Then, we have created animated images to illustrate nuclear decay. Our animations are accurate enough to display conservation of charge, momentum, mass and energy. The images are not to scale however. Click on the button to see an animated version of any decay/reaction.
Use your browsers find function to find a term.