Αταξική Κοινωνία και Άμεση Δημοκρατία

Η μια χωρίς την άλλη δεν μπορεί να υπάρξει.

Φόρουμ Συζητήσεων για τις δυνατότητες εγκαθίδρυσης Αταξικής Κοινωνίας και Άμεσης Δημοκρατίας σε τοπική και σε παγκόσμια κλίμακα

 

Τοποθεσία στην Αγγλική

Similar Site in English

 

Περιεχόμενα

(Από τη Θεωρία στην Πράξη, κι αντίστροφα)

Copyright © Chambis Kiatipis