Αταξική Κοινωνία και Άμεση Δημοκρατία

 

Βιβλιογραφία

Βιβλία, περιοδικά και άλλα έντυπα.


Σημείωση. Παραθέτοντας εδώ τα εν λόγω έντυπα, δεν εξυπακούεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι συμφωνούμε απόλυτα ή έστω μερικώς με το περιεχόμενό τους. 

 
 
 

G.E.M. de Ste Croix: "Ο Ταξικός Αγώνας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο", - από την Αρχαϊκή Εποχή ως την Αραβική Κατάκτηση -

Μετάφραση Γιάννης Κρητικός, Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1997.

 

Γ. Ν. Οικονόμου, Η άμεση δημοκρατία και η κριτική του Αριστοτέλη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2007.

 

Γ. Ν. Οικονόμου, «Πλάτων και Καστοριάδης: η συγκάλυψη και η ανάδειξη της δημοκρατίας», Νέα Εστία τ.1760, Οκτώβριος 2003

 

Γ. Ν. Οικονόμου, «Η αρχαία δημοκρατία», Ο Πολίτης, τ. 121, Ιανουάριος-Μάρτιος 1993

 

Α. Κόντος, «Κοινοβουλευτισμός και δημοκρατία, δύο διαφορετικά πολιτεύματα», Νέα Κοινωνιολογία τ. 38, Ανοιξη 2004

 

Α. Κόντος, «Κλήρωση, η πραγματική βάση της δημοκρατίας», Νέα Κοινωνιολογία τ. 33, Φθινόπωρο 2001

 

Κ. Καστοριάδης, «Αθηναϊκή δημοκρατία: βάσιμα και αβάσιμα ερωτήματα», Η άνοδος της ασημαντότητας, Αθήνα 2000

 

Κ. Καστοριάδης, «Αρχαίο ελληνικό και σύγχρονο πολιτικό φαντασιακό», Η άνοδος της ασημαντότητας, Αθήνα 2000

 

Κ. Καστοριάδης, Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασίας της για μας σήμερα, Αθήνα 1986

 

Κ. Καστοριάδης, «Η ελληνική πόλις και η δημιουργία της δημοκρατίας», Χώροι του ανθρώπου, Αθήνα 1995

 

Copyright © Chambis Kiatipis