Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Το συγγραφικό μου έργο

Η συμβολή μου στην προσπάθεια κατανόησης των πορειών ανάπτυξης που συντελούνται στην αβιόσφαιρα, τη βιόσφαιρα και τη νοόσφαιρα. - Χαμπής Κιατίπης

 

Στην Τοποθεσία αυτή θα βρείτε τα πιο κάτω βιβλία μου:

1. Βιβλία της σειράς "Η Ορθολογική Κοσμοθεώση". Βλέπε αριστερό πλαίσιο.

 

2. Βιβλία εκτός σειράς:

 

Για την Ανοικοδόμηση της Αταξικής και Ακρατικής Κοινωνίας

Για μια Ειρηνική Κοινωνική Επανάσταση

Σημείωση: Το βιβλίο ετοιμάζεται προς έντυπη έκδοση και κυκλοφορία.

 

Η Κοσμολογία της Μεγάλης Έκρηξης
Κριτική θεώρηση του Επικρατούντος Κοσμολογικού Μοντέλου (ΕΚΜ) με βάση τη διαλεκτική λογική.

 

Εμπόριο Κοριτσιών (Περιλαμβάνει τα ακόλουθα)

 

Χαμπής Κιατίπης

18 Νοεμβρίου 2016

Copyright © Chambis Kiatipis