Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Το συγγραφικό μου έργο

Η συμβολή μου στην προσπάθεια κατανόησης των πορειών ανάπτυξης που συντελούνται στην αβιόσφαιρα, τη βιόσφαιρα και τη νοόσφαιρα. - Χαμπής Κιατίπης

 

Στην Τοποθεσία αυτή θα βρείτε τα πιο κάτω βιβλία μου:

 

Α. Όλους τους Τόμους της ενδεκάτομης σειράς :

"Η Ορθολογική Κοσμοθεώση"

Βλέπε αριστερό πλαίσιο.

 

Β. Βιβλία εκτός σειράς:

 

1. Η Κοσμολογία της Μεγάλης Έκρηξης


Κριτική θεώρηση του Επικρατούντος Κοσμολογικού Μοντέλου (ΕΚΜ) με βάση τη διαλεκτική λογική.

 

2. Εμπόριο Κοριτσιών

 

Επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης (Περίοδος 1984-2004) που αφορά τη διακίνηση και προώθηση νεαρών κοριτσιών στην νυκτερινή ζωή της Κύπρου με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση από τοπικά και διεθνή κυκλώματα διακινητών και μαστρωπών.

 

3. A Study Report on the Park Extension Community Corporation in 1973.

 

Μια μελέτη που είχα κάνει το 1973 για λογαριασμό του Κοινοτικού Κέντρου του Park Extension στο Μοντρεάλ, Κεμπέκ για την κατάσταση που επικρατούσε τόσο στην Κοινότητα του Park Extension όσο και στο Κοινοτικό Κέντρο.

 

  • Στον Ιστότοπο Κιατίπη μπορείτε να βρείτε επίσης και Βιβλία Τρίτων στα Ελληνικά και στ' Αγγλικά.

Χαμπής Κιατίπης

28 Δεκεμβρίου 2017

Copyright © Chambis Kiatipis