Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Η Σειρά:

"Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

 

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση είναι έργο κοσμοθεωρητικό και προορίζεται ως παράδειγμα για γνώση σε συνθήκες Αταξικής Κοινωνίας.

Σ' αυτό πραγματεύομαι:

 • τις φάσεις δημιουργίας,

 • τις φάσεις εξέλιξης και

 • τις φάσεις καταστροφής

των υλικών μορφών και των συστημάτων που σχηματίζουν.

 

- Επεξηγηματικό σημείωμα -

 

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση πραγματεύεται και  ερμηνεύει τα πιο κάτω:

 • τη θεμελιώδη αντίθεση της ύλης, δηλαδή το πέρασμα τεραστίων ποσοτήτων διαφόρων μικροκοσμικών μορφών ύλης από τη μη οργανωμένη ή ελεύθερη κατάσταση στην οργανωμένη ή δεσμευμένη κατάσταση και αντίστροφα από την οργανωμένη ή δεσμευμένη κατάσταση στη μη οργανωμένη ή ελεύθερη κατάσταση.

Η αντίθεση αυτή πραγματοποιείται κατά, και με την ολοκλήρωση:

 • μιας Γενικής Πορείας Ανάπτυξης της Ύλης

που διαρκεί δισεκατομμύρια χρόνια και περιλαμβάνει τις

 • Επιμέρους Πορείες Ανάπτυξης της Ύλης,

που είναι οι πιο κάτω:

 • Από τα Στοιχειώδη Σωματίδια στους Κρυστάλλους

 • Από τα Μεσοαστρικά ή Ενδογαλαξιακά Νεφελώματα στ' Αστέρια και τους Πλανήτες και τα αστρικά και πλανητικά συστήματα

 • Από τα Μεσογαλαξιακά Νεφελώματα στους Γαλαξίες


Πραγματεύεται επίσης τις πορείες ανάπτυξης στα επίπεδα οργάνωσης της Βιόσφαιρας και της Νοόσφαιρας:

 • Από τους πρώτους Μονοκύτταρους οργανισμούς στους σημερινούς Ανθρώπους

 • Από τις Αγέλες των Ανθρωπίδων στις Σύγχρονες Ανθρώπινες Κοινωνίες και την Παγκοσμιοποίηση των πάντων

Διαβάστε λεπτομερή επεξήγηση για την Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

 

 

Copyright © Chambis Kiatipis