Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Η συμβολή του Χαμπή Κιατίπη στην προσπάθεια κατανόησης των πορειών ανάπτυξης που συντελούνται στην αβιόσφαιρα, τη βιόσφαιρα και τη νοόσφαιρα και η συμβολή του στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας Ιδανικής Κοινωνίας, της Αταξικής και Ακρατικής Κοινωνίας

"Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

του Χαμπή Κιατίπη

Όλοι  οι  Τόμοι της Σειράς "Η Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης"

 

Τόμος Πρώτος: Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

 

Σε Τρία Μέρη:

Μέρος Πρώτο: Οντολογία

Μέρος Δεύτερο: Γνωσιολογία & Μεθοδολογία

Μέρος Τρίτο: Σκοπός

 • Σελίδες 444. μέγεθος 24x17 εκ., 3,98 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Δεύτερος: Κοσμολογία

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Οι Κοσμολογικές Αντιλήψεις του Παρελθόντος

Μέρος Δεύτερο: Οι Δικές μας Κοσμολογικές Αντιλήψεις

Μέρος Τρίτο: Τα Σύγχρονα Κοσμολογικά Μοντέλα

 • Σελίδες 453, μέγεθος 24x17 εκ., 5,53 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Τρίτος: Η Αβιόσφαιρα Γενικά

Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης  της Άβιας Ύλης

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 386, μέγεθος 24x17 εκ., 3,01 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

Παραρτήματα:

Παράρτημα Πρώτο: Τί είναι το φως;

Παράρτημα Δεύτερο: Του Χρήστου Α. Τσόλκα: Η Φύση της Ύλης

 

Τόμος Τέταρτος: Η Αβιόσφαιρα Ειδικά

Η Ειδική Φάση Δημιουργίας και η Πορεία Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού πλανήτη.

Η Ανοδική Πορεία Εξέλιξης από το Ε. Ο. της Άβιας Ύλης στο Ε. Ο. της Έμβιας Ύλης.

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 246, μέγεθος 24x17 εκ., 1,82 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Πέμπτος: Η Βιόσφαιρα Γενικά

Η Ζωή [Γενικά] και οι Πορείες Ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης των Μονοκύτταρων [Ειδικά]

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Η Γήινη Βιόσφαιρα

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. Των Μονοκύτταρων

Μέρος Τρίτο: Η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης από το Ε.Ο. των Μονοκύτταρων στο Ε.Ο. των Πολυκύτταρων

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2005

 • Σελίδες 452,  μέγεθος 24x17 εκ., 2,84 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Έκτος: Η Βιόσφαιρα Ειδικά

Οι Πορείες Ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης των Ζώων

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Φυλογένεση Οντογένεση

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. των Ασπόνδυλων

Μέρος Τρίτο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. των Σπονδυλόζωων

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 538,  μέγεθος 24x17 εκ., 3,30 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Έβδομος: Η Βιόσφαιρα Ιδιαίτερα

Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων [Γενικά] και η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων Χόμο [Ειδικά], ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 482, μέγεθος 24x17 εκ., 6,38 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Όγδοος: Η Νοόσφαιρα Γενικά

Η Πορεία Εξέλιξης της Νοόσφαιρας στο Επίπεδο Οργάνωσης της Αρχαϊκής Αταξικής Κοινωνίας

Από τους Ανθρωποειδείς πιθήκους στους σημερινούς Ανθρώπους

 

Σε δύο Μέρη

Μέρος Πρώτο: Η Ανοδική Πορεία Βιολογικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων, ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων (Σύνοψη του προηγούμενου τόμου)

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία της Πολιτισμικής Εξέλιξης των Ανθρώπων στο Επίπεδο της Αρχαϊκής Αταξικής Κοινωνίας

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2014 που συμπληρώνεται σταδιακά

 • Σελίδες 410, μέγεθος 24x17 εκ.,  12,47 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Ένατος: Η Νοόσφαιρα Ειδικά

Η Πορεία της Πολιτισμικής Εξέλιξης της Ανθρωπότητας στο Επίπεδο της Ταξικής Κοινωνίας

 

Σε Δύο Μέρη:

Μέρος Πρώτο: Η Πορεία Ανάπτυξης της Ανθρωπότητας στο Γενικό Επίπεδο

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρώπων στο Ατομικό Επίπεδο

 

Φάκελλοι Αναφοράς - Reference Files

Κατά Κεφάλαιο

 

 

 

Τόμος Δέκατος: Οράματα - Ουτοπίες

 Για τον Παράδεισο, για μιαν Ιδανική Κοινωνία, για μια Κομμουνιστική Αταξική και Ακρατική Κοινωνία

 

Σε Δύο Μέρη

 Μέρος Πρώτο: Ουτοπίες από την Αρχαιότητα μέχρι το 18ο Αιώνα

 Μέρος Δεύτερο: Η Μαρξιστική-Λενινιστική Ουτοπία  

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 418, μέγεθος 24x17 εκ., 3,79 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

 

Τόμος Ενδέκατος: Για την Ανοικοδόμηση μιας Πραγματικά Αταξικής Κοινωνίας

Για την Ελεύθερη και Ολόπλευρη Ανάπτυξη Όλων

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Το Παρελθόν - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέρος Δεύτερο: Το Παρόν - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΤΑΞΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΑΚ)

Μέρος Τρίτο: Το Μέλλον - Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΚ

 

Λευκωσία, Κύπρος

2013-2018

Ετοιμάζεται για το τυπογραφείο.

 

1

Η Συγγραφή των 11 Τόμων της Σειράς

"Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

άρχισε το 1994 και θα ολοκληρωθεί το 2018

 

Copyright Chambis Kiatipis