Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Η συμβολή του Χαμπή Κιατίπη στην προσπάθεια κατανόησης των πορειών ανάπτυξης που συντελούνται στην αβιόσφαιρα, τη βιόσφαιρα και τη νοόσφαιρα και η συμβολή του στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας Ιδανικής Κοινωνίας, της Αταξικής και Ακρατικής Κοινωνίας

"Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

Κοσμοθεωρία για την Ιδανική Κοινωνία του Μέλλοντος

του Χαμπή Κιατίπη

Όλοι  οι  Τόμοι της Σειράς

"Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

 

Τόμος Πρώτος: Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

 

Σε Τρία Μέρη:

Μέρος Πρώτο: Οντολογία

Μέρος Δεύτερο: Γνωσιολογία & Μεθοδολογία

Μέρος Τρίτο: Σκοπός

 • Σελίδες 444. μέγεθος 24x17 εκ., 3,98 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Δεύτερος: Κοσμολογία

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Οι Κοσμολογικές Αντιλήψεις του Παρελθόντος

Μέρος Δεύτερο: Οι Δικές μας Κοσμολογικές Αντιλήψεις

Μέρος Τρίτο: Τα Σύγχρονα Κοσμολογικά Μοντέλα

 • Σελίδες 453, μέγεθος 24x17 εκ., 5,53 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Τρίτος: Η Αβιόσφαιρα Γενικά

Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης  της Άβιας Ύλης

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 386, μέγεθος 24x17 εκ., 3,01 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

Παραρτήματα:

Παράρτημα Πρώτο: Τί είναι το φως;

Παράρτημα Δεύτερο: Του Χρήστου Α. Τσόλκα: Η Φύση της Ύλης

 

Τόμος Τέταρτος: Η Αβιόσφαιρα Ειδικά

Η Ειδική Φάση Δημιουργίας και η Πορεία Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού πλανήτη.

Η Ανοδική Πορεία Εξέλιξης από το Ε. Ο. της Άβιας Ύλης στο Ε. Ο. της Έμβιας Ύλης.

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 246, μέγεθος 24x17 εκ., 1,82 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Πέμπτος: Η Βιόσφαιρα Γενικά

Η Ζωή [Γενικά] και οι Πορείες Ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης των Μονοκύτταρων [Ειδικά]

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Η Γήινη Βιόσφαιρα

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. Των Μονοκύτταρων

Μέρος Τρίτο: Η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης από το Ε.Ο. των Μονοκύτταρων στο Ε.Ο. των Πολυκύτταρων

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2005

 • Σελίδες 452,  μέγεθος 24x17 εκ., 2,84 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Έκτος: Η Βιόσφαιρα Ειδικά

Οι Πορείες Ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης των Ζώων

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Φυλογένεση Οντογένεση

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. των Ασπόνδυλων

Μέρος Τρίτο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. των Σπονδυλόζωων

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 538,  μέγεθος 24x17 εκ., 3,30 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Έβδομος: Η Βιόσφαιρα Ιδιαίτερα

Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων [Γενικά] και η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων Χόμο [Ειδικά], ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 482, μέγεθος 24x17 εκ., 6,38 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Όγδοος: Η Νοόσφαιρα Γενικά

Η Πορεία Εξέλιξης της Νοόσφαιρας στο Επίπεδο Οργάνωσης της Αρχαϊκής Αταξικής Κοινωνίας

Από τους Ανθρωποειδείς πιθήκους στους σημερινούς Ανθρώπους

 

Σε δύο Μέρη

Μέρος Πρώτο: Η Ανοδική Πορεία Βιολογικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων, ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων (Σύνοψη του προηγούμενου τόμου)

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία της Πολιτισμικής Εξέλιξης των Ανθρώπων στο Επίπεδο της Αρχαϊκής Αταξικής Κοινωνίας

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2014 που συμπληρώνεται σταδιακά

 • Σελίδες 410, μέγεθος 24x17 εκ.,  12,47 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

Τόμος Ένατος: Η Νοόσφαιρα Ειδικά

Η Πορεία της Πολιτισμικής Εξέλιξης της Ανθρωπότητας στο Επίπεδο της Ταξικής Κοινωνίας

 

Σε Δύο Μέρη:

Μέρος Πρώτο: Η Πορεία Ανάπτυξης της Ανθρωπότητας στο Γενικό Επίπεδο

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρώπων στο Ατομικό Επίπεδο

 

Φάκελλοι Αναφοράς - Reference Files

Κατά Κεφάλαιο

 

 

 

Τόμος Δέκατος: Οράματα - Ουτοπίες

 Για τον Παράδεισο, για μιαν Ιδανική Κοινωνία, για μια Κομμουνιστική Αταξική και Ακρατική Κοινωνία

 

Σε Δύο Μέρη

 Μέρος Πρώτο: Ουτοπίες από την Αρχαιότητα μέχρι το 18ο Αιώνα

 Μέρος Δεύτερο: Η Μαρξιστική-Λενινιστική Ουτοπία  

 • Ατελής ηλεκτρονική έκδοση 2012

 • Σελίδες 418, μέγεθος 24x17 εκ., 3,79 MB .pdf format

Κατά Κεφάλαιο

 

 

Τόμος Ενδέκατος: Το Όραμα για μια Ιδανική Κοινωνία

Για την Ελεύθερη και Ολόπλευρη Ανάπτυξη Όλων και Πώς μπορεί να Υλοποιηθεί

 

Σε Τρία Μέρη

Μέρος Πρώτο: Το Παρελθόν - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέρος Δεύτερο: Το Παρόν - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέρος Τρίτο: Το Μέλλον - Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Λευκωσία, Κύπρος

2013-2018

 

Η Συγγραφή των 11 Τόμων της Σειράς

"Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

άρχισε το 1994 και θα ολοκληρωθεί το 2018

 

XCopyright Chambis Kiatipis