Οπτικοακουστικά

 

Στην τοποθεσία αυτή παραθέτω οπτικοακουστικά προγράμματα που θεωρώ ότι αξίζει να δει ή να ακούσει κανείς.

Για εύκολη επιλογή κατάταξα τα οπτικοακουστικά προγράμματα στις κατηγορίες που φαίνονται στο αριστερό πλαίσιο.

Πολλά από τα προγράμματα καταγράφονται στην Ελληνική και την Αγγλική στην ίδια ιστοσελίδα.

Άλλα προγράμματα προέρχονται από ηλεκτρονικά μηνύματα που μου στέλνουν φίλοι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα πάλι είναι επιλογές από το YouTube.

Απολαύσετε τα όλα γιατί το αξίζουν!!!

 

Χαμπής Κιατίπης

28 Ιουνίου 2008