Άρθρα και Επιστολές Κιατίπη

 

 

Στην τοποθεσία αυτή θα βρείτε άρθρα και επιστολές που έχω γράψει όταν άρχισα να χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή από το 1991.

Τα περισσότερα άρθρα έχουν γραφτεί για τις κυπριακές εφημερίδες. Μερικά έχουν γραφτεί ειδικά για τις ιστοσελίδες αυτές. Τα πιο πολλά άρθρα θίγουν κοινωνικά, πολιτικά, γνωσιολογικά, θεωρητικά και άλλα θέματα και θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας, ιδιαίτερα όσοι ενδιαφέρονται για τα πιο πάνω ζητήματα.  Τα άρθρα που έχουν γραφτεί για τις εφημερίδες εξετάζουν, εξ ανάγκης, τα θέματά τους συνοπτικά και ελλειμματικά, ήτοι δεν εξαντλούν τα θέματα στα οποία αναφέρονται.

Οι επιστολές έχουν γραφτεί είτε για τις εφημερίδες είτε ως εγκύκλιοι που απευθύνονταν σε πολλούς αποδέκτες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε απευθύνονταν προς κάποιο συγκεκριμένο άτομο.

Στις Ιστοσελίδες έχουν καταχωρηθεί με βάση τη χρονολογία που έχουν γραφτεί.

Σημείωση: Είμαι της γνώμης ότι θα κατανοήσετε καλύτερα τα άρθρα αν πρώτα τα φυλάξετε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και τα διαβάσετε αργότερα είτε απευθείας από την οθόνη του υπολογιστή σας είτε τυπωμένα.

 

Χαμπής Κιατίπης

1 Ιούνη, 2001