Άρθρα και Επιστολές Κιατίπη

 

Έτος 2011

 

 

Γράφει ο Χαμπής Κιατίπης

21.12.2011 - Το μέγεθος της Αποχής στις πρόσφατες εκλογές για την τοπική διοίκηση

 

Η Επιχορήγηση των Πολιτικών Κομμάτων και των Οργανώσεων θα πρέπει σταματήσει και να απαγορευθεί δια νόμου

Του Χαμπή Κιατίπη

30.11.2011

Είπα κι ελάλησα, αμαρτίαν ουκ έχω

Του Χαμπή Κιατίπη

12/5/2011

 Κάθε σοβαρή κριτική άποψη είναι ευπρόσδεκτη!

 Copyright © Χαμπής  Κιατίπης